VS-president Joe Biden (L) en premier Yair Lapid, ondertekenen een veiligheidsbelofte in Jeruzalem, op 14 juli 2022

Israël heeft gelobbyd bij de Amerikaanse regering van president Joe Biden om te voorkomen dat Turkije een nieuwe militaire operatie zou lanceren in het noorden van Syrië, hebben Israëlische functionarissen naar verluidt onthuld.

Volgens de nieuwssite Axios hebben twee anonieme Israëlische functionarissen haar laten weten dat Israëls nationale veiligheidsadviseur Eyal Hulata zijn Amerikaanse ambtgenoot Jake Sullivan de afgelopen weken heeft verteld dat een hernieuwd Turks offensief tegen YPG-terroristen in Noord-Syrië de regionale belangen van Iran zou helpen.

In mei kondigde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de lancering aan van een vierde grote militaire operatie tegen de verschillende terreurgroepen, de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) en Volksbeschermingseenheden (YPG), die langs de Syrische grens met Turkije opereren en die volgens Ankara een bedreiging vormen voor zijn nationale veiligheid .

Na Biden’s ontmoeting met Erdogan tijdens de NAVO-top eind vorige maand, waar hij er bij de Turkse president op aandrong niet door te gaan met het geplande offensief, werd de militaire operatie opgeschort.

Erdogan heeft echter onlangs gewaarschuwd dat de plannen niet zijn stopgezet, maar zullen worden uitgevoerd op een door Turkije te kiezen tijdstip.

Het lobbyen van Tel Aviv bij Washington om het Turkse offensief te verhinderen op basis van het onderscheppen van Iraanse invloed in de regio is voor velen verbijsterend, aangezien Teheran zich niet rechtstreeks of openlijk verzet tegen de Syrische Koerdische milities of de plannen van Ankara steunt.

Integendeel, Iraanse milities zijn momenteel aanwezig in enkele Noord-Syrische steden en gebieden, waar zij en strijdkrachten van het Syrische regime onlangs zijn ingezet om de YPG-milities te helpen tegen een Turkse operatie.

Afgezien van de huidige situatie heeft Israël in de loop der jaren YPG-groeperingen gesteund en sympathie betuigd voor het streven naar een afzonderlijke staat in de regio.

Naar verluidt hebben deze groepen deze aanpak beantwoord door banden met Israël aan te knopen en naar verluidt met Israëlische steun militaire trainingen te volgen.

Bron: Turkse media