Een Turkse delegatie zal in juni een bezoek brengen aan Irak om het te hebben over het gebruik van water, dat beide landen aanbelangt. De Turkse regering heeft al een speciale gezant in Irak aangesteld: voormalig minister van Bosbouw en Waterhuishouding Veysel Eroğlu.

De Turkse delegatie, voorgezeten door Eroğlu, zal gesprekken voeren met Iraakse beambten. Bedoeling is om de ervaringen van Turkije te delen inzake irrigatiesystemen, afvalbeheer en het tegengaan van watervervuiling.

Turkije heeft een werkgroep van 50 mensen samengesteld onder leiding van Eroğlu. Er werd een actieplan voor Irak opgemaakt.

De ministeries van Buitenlandse Zaken, Energie en Natuurlijke Hulpbronnen, Milieu en Urbanisatie en Land- en Bosbouw werken het plan technisch verder uit. Een eerste studie van de werkgroep over de toegang van Irak tot gezond en zuiver water werd afgerond en voorgelegd aan president Recep Tayyip Erdoğan.

Nu gaat een delegatie van 20 mensen dus op bezoek in Irak om de vorderingen van de waterinfrastructuur-werken te evalueren. Ze zullen het ook hebben over een aantal akkoorden die zijn gesloten in het kader van stuwdammen die men plant in Irak.

Vorig jaar werd in Turkije de nieuwe Ilısu-dam op de Tigris in gebruik genomen. Daardoor kampt Irak nu met watertekort.

Ongeveer 70 procent van de Iraakse watervoorraad komt uit rivieren die ontspringen in de buurlanden. In het bijzonder uit de rivieren Tigris en Eufraat, die door Turkije lopen. Irak heeft jarenlang geklaagd over de manier waarop Turkije met het water omgaat. De rivieren in kwestie, de Tigris en de Eufraat, ontspringen beide in Turkije. Ze lopen door Syrië en Irak en monden uit in de Perzische Golf in Basra.

De grootste oorzaak van het watertekort in Irak is hun slecht werkende infrastructuur, zegt een Turkse beambte, die anoniem wil blijven, in een interview met Hürriyet.

Hürriyet

S.V.R. ✔