Syrische Turkmenen willen terugkeren naar door Israël bezette Golanhoogten

Op zondag keurde de associatie van Syrische Turkmenen de uitspraken van Israëlisch premier Benjamin Netanyahu tegen operatie Vredesbron in Noord-Syrië af. De associatie sprak de hoop uit ooit terug te keren naar de historische Turkmeense Golanhoogten, die illegaal werd bezet door Israël.

“Ten eerste willen we erop wijzen dat geen enkele individuele etnische groep, noch de Arabieren, noch de Koerden, noch de Turkmenen wordt geviseerd. De operatie die uitgevoerd wordt door het Syrische Nationale Leger en de Turken is gericht tegen de brutale terroristen van de volksbeschermingseenheden (YPG/PKK) en Daesh”, aldus een statement dat publiek werd gemaakt.

In het statement werden de berichten van Netanyahu van kwade wil genoemd. “We willen Netanyahu, die operatie Vredesbron als een invasie beschouwt, herinneren aan resolutie 497 (1981) van de VN Veiligheidsraad, die de bezetting van de Golanhoogten, het historische thuisland van de Turkmenen, niet erkent, waardoor de Israëlische aanwezigheid daar een schending is van internationaal recht.”

De associatie zal opkomen voor de rechten van tienduizenden Turkmenen uit de Golan die door Israël en het regime van Assad gedwongen moesten verhuizen. Als Syrië bevrijd is van terroristische groepen zullen de Turkmenen proberen terug naar hun land te gaan.

Geen problemen met Joodse gemeenschap

De associatie benadrukt wel dat die geen problemen heeft met de Joodse gemeenschap op zich. “We hebben een traditie waarbij we geen systematische discriminatie tegen welke etnische of religieuze groep dan ook tolereren. We zullen in dit kader ook broederlijk samen blijven leven met onze Joodse vrienden, maar we blijven vechten tegen hen die het internationale recht schenden, zoals Netanyahu”, verduidelijkt het statement.

Golanhoogten

De Golanhoogten werden tijdens de Arabisch-Israëlische oorlog in 1967 bezet door Israël. Later, in 1981, werden ze geannexeerd. Die actie werd toen unaniem veroordeeld door de VN Veiligheidsraad. In maart dit jaar erkende Amerikaans president Donald Trump de Israëlische soevereiniteit over het betwiste gebied, maar voor de VN is de status van de Golan nog steeds ongewijzigd, dus nog steeds bezet gebied volgens internationaal recht.

Van 5 tot 10 juni 1967 werd de Zesdaagse oorlog uitgevochten tussen Israël aan de ene kant en de buurlanden Syrië, Jordanië en de Verenigde Arabische Republiek, het huidige Egypte aan de andere kant. Tijdens dit conflict werden o.a. de Syrische Golanhoogten door Israël bezet. Kort na de oorlog werden in de Golan Israëlische nederzettingen opgericht. Sindsdien probeert Israël de controle over het gebied te behouden vanwege het strategische belang ervan. Het gebied is interessant gelegen en bevat veel water.

Bron: Sabah