Links: Thomas Edward Lawrence | Rechts: Erdogan

President Recep Tayyip Erdoğan zei, terwijl hij de ambities van de Koerdistan Regionale Overheid (KRG) in Noord-Irak vergeleek met de Arabische Revolutie tegen het Ottomaanse Rijk tijdens de Eerste Wereldoorlog, dat “nieuwe mannen zoals Lawrence van Arabië niet succesvol zullen zijn.”

De Iraaks-Koerdische beweging voor onafhankelijkheid zal eindigen in “ontgoocheling”, zei Erdoğan, waarschuwend dat Turkmenen in Noord-Irak worden onderdrukt en dat hun rechten worden geschonden.

Hij voegde daaraan toe dat als Iraakse Koerden de belangen van “andere actoren” nastreven in de regio, ze Turkije niet om hulp hoeven vragen.

Hij benoemde die “belangen” niet expliciet, maar Erdogans verklaring volgde na het zwaaien met Israelische vlaggen tijdens enkele vieringen van het referendum in de KRG, waarover veel werd gerapporteerd in de Turkse media.

Tijdens de Arabische revolutie in 1916, verzond het Britse leger zijn eigen militaire missie om te communiceren tussen de Arabische leiders en de Britse opperbevelhebber in Egypte, om een strategie te coördineren tegen de Ottomaanse autoriteiten. Bij deze missie was ook luitenant T.E. Lawrence inbegrepen, beter gekend als Lawrence van Arabië.

Ondertussen herinnerde Erdogan aan de Euphrates Shield Operation van het Turkse leger in Noord-Syrie, die zich richt op Koerdische militanten en IS en van start ging in augustus 2016. Hij wees erop dat Turkije hetzelfde zou kunnen doen in Irak.

“Als we zo fel reageerden op het referendum, dan is dat enkel omdat we het beste willen voor Arabieren, Turkmenen en Koerden,” zei hij.

Hurriyet