Fahreddin Pasha, die Medina tijdens de Eerste Wereldoorlog bleef verdedigen tegen de Britten zelfs nadat de Ottomanen zich hadden overgegeven, wordt door velen gezien als een grote held.

Fahreddin Pasha, ook bekend als “De tijger van de woestijn”, is een van de belangrijkste figuren in de Turkse geschiedenis. De manier waarop hij Medina verdedigde, is een van de meest verbluffende gebeurtenissen in deze geschiedenis.

Süleyman Beyoğlu schreef een zeer belangrijke doctoraatsthesis over Fahreddin Pasha die gebaseerd is op archiefbronnen. Birol Ülker, wijdde in zijn werken uit over Pasha’s verdediging van Medina en zijn verhalen over het eten van sprinkhanen.

Heilige relikwieën

Fahreddin Pasha werd op 28 mei 1916 naar Medina gestuurd nadat de Ottomanen vernamen dat de Sjarief van Mekka, Hussein bin Ali, een opstand aan het voorbereiden was. Fahreddin Pasha bereikte Medina voor de rebellen en nam de nodige defensieve maatregelen. Bin Ali vernietigde op 3 juni alle spoor- en telegraaflijnen rondom Medina. Hij viel een aantal voorposten aan op 5 en 6 juni maar werd uiteindelijk verdreven.

Fahreddin Pasha stuurde tijdens de verdediging Medina alle Heilige relikwieën en manuscripten naar Istanbul zodat de vijand ze niet in beslag zou nemen. Momenteel worden er ongeveer 500 manuscripten bewaard in de Medina-bibliotheek van het Topkapipaleis in Istanbul.

Gebakken sprinkhaan

Het fort van Medina werd belegerd nadat de opstandelingen het Mudawwara station van de Hijaz Spoorweg nabij Mekka hadden bezet. Fahreddin Pasha begon het fort dat midden in de woestijn stond met man en macht te verdedigen. Omdat ze afgesneden waren van de wereld konden ze ook geen hulp krijgen. De honger, dorst en ziektes begonnen hun tol te eisen. Naar aanleiding van deze omstandigheden verspreidde Fahreddin Pasha op 7 juni 1918 een mededeling over het eten van sprinkhanen.

Overgeven

Ondertussen ondertekende het Ottomaanse Rijk, dat de nederlaag had aanvaard, op 30 oktober 1918 de wapenstilstand van Mudros. Fahreddin Pasha aanvaarde dit niet en streed nog 72 dagen door zonder zich over te geven. Uiteindelijk besloot Istanbul om hem uit zijn functie te ontheffen. Hij werd vervangen door kolonel Ali Najib die de onderhandelingen over de overgave voerde. De Britten en de Arabieren stelde als voorwaarde dat Fahreddin Pasha zich zou overgeven. Ali Najib stemde in met de Britten en Arabieren.

Najib en zijn entourage gingen naar Fahreddin Pasha die ergens aan het graf zat van de profeet Mohammed. Pasha dacht eerst dat ze hem kwamen opzoeken om te vragen hoe het met hem ging. Integendeel, ze gooiden zand in zijn gezicht, besprongen hem, bonden hem vast en leverden hem over aan de Britten.

Fahreddin Pasha zei dat dit de pijnlijkste dag was van zijn leven.

Sabah