De Turkse president Recep Tayyip Erdoğan heeft zaterdag kerstgroeten gestuurd naar alle christenen in Turkije en in de rest van de wereld. In een boodschap die de wereld in werd gestuurd wenste de president alle Turkse christenen een gelukkig kerstfeest. “De tolerante Turkse cultuur laat toe dat verschillende geloofsovertuigingen en tradities vredig kunnen samenleven. Anatolië is altijd al een veilige haven geweest voor mensen die vluchten van conflicten, vervolging, oorlog en onderdrukking.”

De president ging verder en zei dat Turkije diversiteit beschouwt als een “waardevol goed”.

“Wij, als aanhangers van een oude traditie die gebaseerd is op respect voor andere gedachten, overtuigingen en fundamentele mensenrechten, beschouwen de aanwezigheid van verschillende religies en culturen in ons land als iets waardevols,” klonk het.

“Dit begrip, dat de basis vormt voor vrede, veiligheid, eenheid en solidariteit binnenin onze natie, is de grootste macht die we hebben. Een macht die ook in de toekomst een vreedzame co-existentie zal mogelijk maken,” zei hij.

“Ik hoop dat Kerstmis de solidariteit in ons land zal bevorderen. Ik wens onze christelijke burgers en de hele christelijke wereld een vrolijk kerstfeest,” aldus de president

Sabah