Experts zoeken naar sporen van cruciale strijd in Anatolië

Een groep Turkse academici is een onderzoek gestart om de plaats te bepalen van de Slag bij Manzikert, een conflict dat nog vele eeuwen nazindert in de bodem van Anatolië en de wereldgeschiedenis.

De deskundigen zetten hun werk voort in een gebied van 150 vierkante kilometer in de oostelijke provincie van de stad Malazgirt in Muş en onderzoeken historische sites in het district, met name de stadsmuren en het historische kasteel van Manzikert.

Na onderzoek op het gebied van archeologie, kunstgeschiedenis, antropologie, geologie, geofysica en geografie, meldden academici dat zij bij opgravingen in de afgelopen twee jaar vier graven hebben gevonden, waarvan twee islamitische kindergraven.

Slag bij Manzikert (Turks: Malazgirt Muharebesi)

Naarmate de opgravingen dieper worden, willen de onderzoekers de vondsten bereiken die oorlogswerktuigen bevatten, zoals pijlpunten, zwaarden en schilden.

Op 26 augustus 1071 raakten de legers van de Seltsjoeken en het Byzantijnse Rijk slaags op de vlakte van Manzikert in wat nu Malazgirt is.

De slag eindigde met een beslissende en invloedrijke overwinning voor de Seltsjoeken.

De slag was een van de belangrijkste keerpunten in de middeleeuwse geschiedenis, want nadat de Byzantijnen deze zware slag hadden toegebracht, zwaaiden de poorten van Anatolië volledig open voor de Turkse overheersing.

Bron: Hürriyet