Het verhaal over de oorsprong van de mens moet misschien worden herschreven na de ontdekking van een 8,7 miljoen jaar oud fossiel

Analyse van een nieuw apenfossiel op een 8,7 miljoen jaar oude vindplaats suggereert dat de voorouders van Afrikaanse apen en mensen in Europa evolueerden voordat ze naar Afrika migreerden. Bekijk hier de beelden. 

Een nieuw fossiel van een aap uit een 8,7 miljoen jaar oude vindplaats in Turkije (Çankırı) trekt lang geaccepteerde ideeën over de oorsprong van de mens in twijfel en versterkt de theorie dat de voorouders van Afrikaanse apen en mensen in Europa evolueerden voordat ze tussen negen en zeven miljoen jaar geleden naar Afrika migreerden.

De studie is geschreven door een internationaal team van onderzoekers onder leiding van David Begun van de Universiteit van Toronto en Ayla Sevim Erol van de Universiteit van Ankara.

“Onze bevindingen suggereren verder dat homininen (eerste mensachtigen) niet alleen in West- en Centraal-Europa zijn geëvolueerd, maar daar ook meer dan vijf miljoen jaar hebben doorgebracht en zich hebben verspreid naar het oostelijke deel van het Middellandse Zeegebied voordat ze zich uiteindelijk verspreidden naar Afrika – waarschijnlijk als gevolg van veranderende omgevingen en afnemende bossen”, aldus Begun, een professor aan de afdeling antropologie van de Faculteit der Kunsten en Wetenschappen van de Universiteit van Toronto.

De conclusie is gebaseerd op de analyse van een zeer goed bewaard gebleven gedeeltelijke schedel die in 2015 op de vindplaats werd blootgelegd en die het grootste deel van de gezichtsstructuur en het voorste deel van de hersenpan bevat.

De onderzoekers zeggen dat Anadoluvius ongeveer zo groot was als een grote mannelijke chimpansee (50-60 kilogram) – erg groot voor een chimpansee en dicht bij de gemiddelde grootte van een vrouwelijke gorilla (75-80 kilogram) – leefde in een droge bosomgeving en bracht waarschijnlijk veel tijd op de grond door.

“De krachtige kaken en grote, dik geëmailleerde tanden suggereren een dieet met harde of taaie voedingsmiddelen van terrestrische bronnen zoals wortels en wortelstokken.”

De bevindingen stellen vast dat Anadoluvius turkae een tak is van het deel van de evolutionaire boom waaruit chimpansees, bonobo’s, gorilla’s en mensen zijn ontstaan.

Hoewel Afrikaanse apen vandaag de dag alleen bekend zijn uit Afrika, net als de vroegst bekende mensen, concluderen de auteurs van het onderzoek – waaronder collega’s van de Ege University en Pamukkale University in Türkiye en het Naturalis Biodiversity Center in Nederland – dat de voorouders van beide uit Europa en het oostelijke Middellandse Zeegebied kwamen.

De nieuwe fossielen zijn de best bewaarde exemplaren van deze groep vroege homininen en leveren tot nu toe het sterkste bewijs dat de groep in Europa is ontstaan en zich later in Afrika heeft verspreid.

Met zijn uitgebreidere gegevens levert het onderzoek bewijs dat deze andere apen ook homininen (eerste mensachtigen) waren en suggereert het dat het waarschijnlijker is dat de hele groep evolueerde en diversifieerde in Europa, in plaats van het alternatieve scenario waarin afzonderlijke takken van apen eerder onafhankelijk van elkaar vanuit Afrika Europa binnenkwamen in de loop van enkele miljoenen jaren en vervolgens uitstierven.

“Dit nieuwe bewijs ondersteunt de hypothese dat homininen in Europa zijn ontstaan en zich samen met vele andere zoogdieren tussen negen en zeven miljoen jaar geleden in Afrika hebben verspreid, maar het bewijst het nog niet definitief.”

“Daarvoor moeten we meer fossielen vinden uit Europa en Afrika tussen de acht en zeven miljoen jaar oud om een definitief verband te leggen tussen de twee groepen.” Bekijk hier de beelden.

Bron: Nature