Een betere samenwerking tussen de Europese Unie en Turkije op vlak van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, zou een zeer positieve  impact kunnen hebben op de relatie tussen beide partijen, zegt Brusselse denktank Bruegel in een rapport.

In het verslag  genaamd “Een nieuwe strategie voor de energie coöperatie tussen de EU en Turkije,” zegt men dat samenwerking op het gebied van energie en klimaat een rol kan spelen bij het bevorderen van de betrekkingen tussen de EU en Turkije.

“Om een reële lange termijn impact te hebben op de duurzaamheid van energie, klimaat, milieu en een algemene macro-economische en geopolitieke stabiliteit, moeten de huidige prioriteiten op dit gebied echter worden gewijzigd. Het accent dient te verschuiven van de zeer zichtbare maar minder impactvolle gas- en elektriciteitssectoren naar sectoren zoals hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, kernenergie en emissiehandel,” aldus het rapport.

Verhoog de financiële steun

Het rapport stelt voor dat de EU de financiële steun, die ze momenteel verleent in het kader van haar klimaatverbintenissen aan Turkije ‘s hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie, verhoogt.

In het verslag wordt verder meegedeeld dat Turkije een potentieel belangrijk doorvoerland is geworden vanwege haar strategische positie tussen Europa en de gasrijke landen van de Kaspische Zee en het Midden-Oosten. Ook is het land in staat een belangrijke bijdrage te leveren om de gastoevoer naar de EU te verzekeren.

Hurriyet