Massoud Barzani, de president van de autonome Koerdische Regionale Overheid in Irak, vertelde het parlement tijdens een zitting achter gesloten deuren dat hij zal aftreden terwijl de gevolgen van een controversieel onafhankelijkheidsreferendum zich laten voelen.  

 “Na 1 november zal ik niet langer mijn functies uitoefenen en verwerp ik een verlenging van mijn mandaat,” zei de 71-jarige Barzani in een brief dat werd gelezen voor het parlement in de ‘zelf verklaarde’ Koerdische hoofdstad Erbil, waarvan AFP een kopie bemachtigde.

 “De wet over het presidentschap van de KRG veranderen of het verlengen van de presidentiële termijn is niet aanvaardbaar,” zei de architect van het onafhankelijkheidsreferendum, waardoor de Koerden betwist grondgebied en olievelden hebben verloren aan Irakese troepen.

Peshmerga

Barzani zei dat hij “een peshmerga (Koerdische strijder) zou blijven tussen de rangen van het volk van Koerdistan en de prestaties van het volk van Koerdistan zou blijven verdedigen”.

De oppositiepartij Goran, die Barzanis ontslag en een “regering van nationale redding” had gezocht, verzet zich tegen het herverdelen van de presidentiële machten voorgesteld door de grote Koerdische partijen, de KDP en zijn rivaal PUK (Koerdische Patriottische Unie).

Goran parlementslid Rabun Marouf zei voor het begin van de sessie dat Barzani “een mislukking van Koerdische politiek symboliseert en hij een publieke verontschuldiging moet uitbrengen”.

Het verlies van de olievelden, die een inkomen voorzien dat heel belangrijk zou zijn voor een onafhankelijke Koerdische staat, wakkerde wederzijdse beschuldigingen aan tussen de Koerden.

Het mandaat van Barzani, de eerste en enige verkozen president van de autonome KRG-regio, verliep in 2013. Het werd voor twee jaar verlengd en liep dan door tijdens de chaos veroorzaakt door de Daesh-offensieven.

Sabah