Foto: De Duitse bondskanselier Angela Merkel

Na een topontmoeting in Brussel op 24 juni zijn de EU-leiders overeengekomen Turkije ongeveer 3 miljard euro financiële steun te verlenen voor het migratiepact met Turkije, aldus de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

In een verklaring van de top staat dat de EU bereid is de betrekkingen met Ankara “gefaseerd, evenredig en omkeerbaar” te verbeteren, hoewel de “rechtsstaat en de grondrechten in Turkije een belangrijk punt van zorg blijven”.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei op 24 juni dat de EU-leiders zijn overeengekomen Turkije ongeveer 3 miljard euro (3,6 miljard dollar) aan financiële steun te verlenen om de migratie een halt toe te roepen.

Merkel maakte de opmerkingen na gesprekken op de eerste dag van de top van EU-leiders in Brussel en zei dat tijdens de bijeenkomst uitgebreide gesprekken over de betrekkingen met Turkije zijn gevoerd.

In 2016 sloten Turkije en de EU een deal om te voorkomen dat migranten Europa bereiken, in ruil voor financiële hulp.

Merkel zei ook dat de EU zal blijven werken aan een update van de douane-unie met Turkije.

“We zullen het werk aan de douane-unie voortzetten, en we verwachten natuurlijk een constructieve houding van Turkije. We hebben ook een verbetering gezien in de situatie in het Middellandse Zeegebied”, zei ze.

Na de top kondigde de Europese Commissie aan dat zij een aantal conclusies over Turkije heeft aangenomen, waarin staat dat het blok bereid is tot “een gefaseerde, evenredige en omkeerbare” intensivering van de betrekkingen met Ankara, zoals de modernisering van een gezamenlijke douane-unie.

In de tekst wordt “nota genomen van de aanvang van de werkzaamheden op technisch niveau met het oog op een mandaat” voor het aanknopen van handelsbesprekingen met Turkije, maar wordt benadrukt dat eerst de “huidige moeilijkheden” in de economische betrekkingen met het land moeten worden aangepakt.

De EU-leiders hebben er bij de Commissie ook op aangedrongen “onverwijld formele voorstellen in te dienen voor de voortzetting van de financiering van Syrische vluchtelingen” die in Turkije verblijven – een duidelijk teken van protest tegen het tempo waarin de Commissie deze kwestie heeft aangepakt.

In de tekst wordt ook ingegaan op de “rechtsstaat en de grondrechten in Turkije” en wordt gesteld dat deze een belangrijk punt van zorg blijven.

“Het feit dat politieke partijen, mensenrechtenverdedigers en media het doelwit zijn, betekent een grote tegenslag voor de mensenrechten en druist in tegen de verplichtingen van Turkije om de democratie, de rechtsstaat en de rechten van vrouwen te eerbiedigen. De dialoog over dergelijke kwesties blijft een integrerend onderdeel van de betrekkingen tussen de EU en Turkije,” aldus de Raad.

“Overeenkomstig de gedeelde belangen van de EU en Turkije bij vrede en stabiliteit in de regio verwacht de Europese Raad van Turkije en van alle actoren dat zij een positieve bijdrage leveren tot de oplossing van regionale crises.

“De Europese Raad zal zich met deze zaak blijven bezighouden”, zo besloot hij.

Bron: Turkse media