Het eerste kabinet in het nieuw presidentieel systeem zal ministers krijgen die geen lid zijn van de regerende AKP (Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling). Dat zei president Recep Tayyip Erdogan. Hij verklaarde dat de regering gevormd zal worden met zijn eerste presidentieel decreet op 9 juli.

 “Onze organisaties, gemeenten, provinciale organisaties en ministers zullen niet dezelfde zijn als voorheen. We vormen een kabinet met ministers die geen leden van de AKP zijn,” zei Erdogan in een toespraak op 6 juli in Ankara.

Begin van nieuw tijdperk

Hij verklaarde dat zijn inauguratieceremonie op 9 juli “het begin van een nieuw tijdperk” zal inluiden in de in Turkse politiek. Het nieuw presidentieel regeringssysteem zal vervolgens volledig in werking treden. Erdogan zei dat hij zijn eerste decreet op dezelfde dag zal uitvaardigen en het kabinet vormen.

Objectiviteit waarborgen

 “We zullen ons kabinet op dezelfde dag aankondigen,” zei hij. Met de benoeming van niet-AKP ministers wil Erdogan “de objectiviteit van de ministers waarborgen” en “vermijden dat de ministers afhankelijk worden van nepotisme”.

 “Niemand zal de ministers kunnen vertellen om mensen aan te nemen of iets anders te doen,” zei hij.

Bevoegdheden van de premier 

Hij benadrukte dat met dit nieuw systeem alle bevoegdheden van de premier en zijn kabinet overgedragen zullen worden aan de verkozen president, die de uitvoerende macht zal leiden.

 “Het hoofd van de regering in dit systeem zal de leider van de AKP zijn,” zei Erdogan.

Erdogan verklaarde ook dat de “Volksalliantie” gevormd door de AKP en de nationalistische MHP voor de verkiezingen zal voortbestaan in het parlement. “We steunen de voortzetting van dit bondgenootschap,” zei hij.

Nieuwe organisatie AKP

De regerende AKP zal haar congres in augustus bijeenroepen en de organisatie van de partij zal hervormd worden.

Lokale verkiezingen

Erdogan zei dat de beslissingsorganen van de AKP veranderd zullen worden en de partij zal focussen op de voorbereidingen voor de lokale verkiezingen die gehouden zullen worden in maart 2019.

Erdogan benadrukte het tijdstip van maart meerdere keren om geruchten over de vervroeging van de lokale verkiezingen te weerleggen.

 “Terwijl wij werken voor de lokale verkiezingen, moeten we de verhoudingen tussen de kandidaten en het publiek bekijken,” zei Erdogan.

Volgens Erdogan toont de kritiek op de lokale organisaties van de AKP aan dat er een wijziging van hun houding noodzakelijk is. Hij maande AKP-leden aan om “betere relaties met het volk te hebben”.

 “We kwamen om te dienen, niet om te regeren … Iemand die iets verkeerd heeft gedaan tegen het volk, heeft geen plaats in de AKP,” zei hij.

‘CHP steunde terreur’

Erdogan had ook kritiek op de grootste oppositiepartij CHP (Republikeinse Volkspartij) voor het steunen van de pro-Koerdische HDP (Democratische Partij van de Volkeren) om zo de toetreding van de HDP tot het parlement te verzekeren.

Hij beschreef de HDP als een “partij die onder de controle staat van de separatistische organisatie”, een verwijzing naar de verboden terreurbeweging PKK. Voorts meende hij dat de CHP instructies had gegeven om te stemmen op de HDP in de verkiezingen zodat ze de kiesdrempel van 10 procent zouden halen.

 “Ik maan alle patriottische burgers die gestemd hebben op de CHP, aan om aan het bestuur van hun partij uitleg te vragen voor deze schaamtevolle vertoning,” zei hij.

 “Als de CHP niet in staat is tot zelfkritiek, zullen de banden tussen de separatistische organisatie en de belangrijke oppositiepartij een realiteit worden en geen tactische zet blijven,” zei hij.

 “Deze natie en de geschiedenis zullen rekeningschap vragen aan hen die de oudste partij van Turkije in het speeltje van een terreurorganisatie en een handvol marginalen in het Westen hebben veranderd,” zei Erdogan.

Hurriyet