Recep Tayyip Erdoğan

Ankara heeft opnieuw gas gevonden in de Zwarte Zee. Het boorschip Fatih heeft 135 miljard kubieke meter gas aangetroffen in de zeebodem, zo heeft president Erdoğan eergisteren meegedeeld. Vorig jaar werd al 405 miljard kubieke meter gevonden.

De vondsten zullen het land vanaf 2023, wanneer de exploitatie naar verwachting van de Turkse regering begint, minder afhankelijk maken van de import van energie.

Op het ogenblik is Ankara daarvan vrijwel geheel afhankelijk. Olie en gas zijn voornamelijk afkomstig uit Rusland, Iran en Azerbeidzjan. Vloeibaar gas wordt afgenomen van de VS, Qatar, Nigeria en Algerije.

De zoekoperaties in het Sakarya-veld gaan door, zei Erdoğan.

Inmiddels worden twee boorschepen ingezet. “Als God het wil komt er meer goed nieuws uit de regio”, zei hij in een toespraak in de kustprovincie Zonguldak.

Uitzonderlijk groot zijn de vondsten niet, naar internationale maatstaven. Het Zohr-gasveld in de Middellandse Zee bij Egypte bijvoorbeeld is drie keer zo groot. De aardgasvoorraden in Groningen, een stad in Nederland, waren ooit ruim tien keer zo groot als de Turkse vondsten.

Miljarden euro’s

Ook zijn door de exploitatie miljarden euro’s nodig aan investeringen in infrastructuur. Zo moet er een pijplijn van 160 kilometer worden aangelegd.

De beschikking over eigen gas is vooral van strategisch belang. Het stelt Turkije in staat zich in onderhandelingen met leveranciers, zoals Rusland, minder afhankelijk op te stellen.

Moskou gebruikt zijn machtspositie bovendien om invloed uit te oefenen op het buitenlands beleid van Ankara. Met een eigen gasproductie kan Turkije zich daar deels aan onttrekken.

De Zwarte Zee is niet de enige plek waar Turkije naar gas zoekt. Ook in de Middellandse Zee waren Turkse schepen vorig jaar bezig met bodemonderzoek.

Dat leidde tot spanningen met Griekenland, omdat Turkije ook onderzoek deed in wateren die Griekenland als zijn exclusieve economische zone beschouwt.

Daarbij kwam het zelfs tot een botsing tussen marineschepen van de twee Navo-lidstaten.

Sinds begin dit jaar zijn de buurlanden weer met elkaar in gesprek. De Europese Unie steunt Griekenland in het geschil.

Bron: Twitter