Foto: Üsküdar, Istanbul

De blauwbaarspopulatie in de Turkse Marmara Zee is in een alarmerend tempo gedaald, voornamelijk als gevolg van vervuiling en overbevissing, hebben deskundigen gezegd.

Er is sprake van een alarmerende afname van het blauwbaarsbestand in de binnenzeeën als gevolg van overbevissing en vervuiling, aldus Saadet Karakulak, een academicus aan de faculteit Aquatische Wetenschappen van de Universiteit van Istanbul.

In 2002 werd bijna 25 ton blauwbaars gevangen, vorig jaar was dat nog meer 1,2 ton, klonk het.

Het ministerie van Voedsel, Landbouw en Veeteelt heeft in 2011 de minimale vangstmaat voor blauwbaars verhoogd van 14 naar 18 centimeter, maar volgens Karakulak is de vangstmaat van 18 centimeter nog steeds erg klein, omdat “de meeste blauwbaarzen zich beginnen voort te planten als ze 24 à 25 centimeter groot zijn”.

De limiet zou daarom op zijn minst 25 centimeter moeten zijn, zeggen de wetenschappers.

“Ondanks onze waarschuwingen blijft de minimummaat voor het vissen op blauwbaars 18 centimeter. Blauwbaarzen van deze grootte leggen geen eieren. Ze kunnen zich niet voortplanten voordat ze 25 centimeter groot zijn,” haalde Karakulak aan.

De autoriteiten hebben in 2014 een verbod ingesteld op het vissen van blauwbaarzen in de zomermaanden, wanneer de vissen zich voortplanten. Ook werd het toezicht verscherpt in een poging de populaties weer op peil te brengen.

Ongeruste vissers

De 65-jarige Kazım Demir, die al 50 jaar in Istanbul vist, zei dat hij ooit, toen hij jong was, met een hengel blauwbaars heeft gevangen en dat hij al heel lang geen grote blauwbaars meer te pakken heeft kunnen krijgen.

“Als er geen actie wordt ondernomen, zullen mijn kleinkinderen hier niet meer kunnen vissen,” zei hij.

Omdat er minder blauwbaars wordt gevangen, zijn de prijzen hoger dan ze zouden moeten zijn. Ook is het bijna onmogelijk om nog een grote blauwbaars te zien aan de viskramen.

Foto: De vismarkt van Karaköy

“Het aantal kopers is afgenomen als gevolg van de hoge prijs,” zei Savaş Düzenli, een visverkoper in Istanbul. “Vroeger werd de blauwbaars in kilo’s verkocht, maar door de huidige omstandigheden is dat niet meer mogelijk,” voegde hij eraan toe.

De prijs van een blauwbaars op de Karaköy Vismarkt in het centrum van Istanbul schommelt tussen de 7 en 8 euro.

Hurriyet

O.A.