Foto: İlnur Çevik (columnist bij Daily Sabah)

President Donald Trump blijft maar preken over wat voor een grote predikant Andrew Craig Brunson wel is. Trump heeft laten zien dat hij heel ver wil gaan, dat hij er zelfs de banden tussen Turkije en de VS wil aan opofferen, als een Turkse rechtbank de aanklacht tegen Brunson niet intrekt en hem terug laat keren naar de VS.

President Trump en zijn vice-president Mike Pence hebben duidelijk laten blijken dat ze niet veel geven om de toekomstige Turks-Amerikaanse relaties. Ze zijn meer bezig met de extreem-rechtse christelijke kiezers in Amerika voor zich te winnen, met het oog op de tussentijdse verkiezingen in november.

Welnu, als dat het geval is, dan zouden de twee Amerikaanse leiders toch eens heel goed moeten nadenken over een aantal kwesties in Syrië. En dan heb ik het meer bepaald over de Amerikaanse steun aan een aantal militante groeperingen daar, namelijk de Democratische Unie Partij (PYD) en de Eenheden ter Bescherming van het Volk (YPG), die grote delen van Noordoost-Syrië bezetten en het leven voor de christenen in de regio tot een hel maken.

De VS is de mentor geworden van militante terreurgroeperingen als de PYD en YPG. En spijtig genoeg zijn dat uitwassen van de terroristische organisatie PKK, die een separatistische oorlog voeren tegen Turkije.

Ondraaglijk voor mensen die in God leven

De Amerikanen hebben enorme hoeveelheden wapens en andere logistieke steun geleverd aan Syrische militanten. In ruil daarvoor hebben zij de Daesh-militanten uit de regio verdreven en er hun eigen bestuur, naar marxistisch model, gevestigd. Dat bestuur maakt het leven ondraaglijk voor mensen die in God geloven.

Scherpe kritiek op de YPG en PYD

Een groep priesters en predikanten uit  Noord-Syrië kwam onlangs bijeen in Qamishli, in het noordoosten, dicht bij de Turkse en Iraakse grens. Ze hadden scherpe kritiek op de YPG en PYD, die de christelijke scholen hebben gesloten en de rechten van de gewone christenen in de regio met voeten treden. Volgens hen worden er regelmatig priesters en predikanten uit hun huizen verdreven en worden hun eigendommen geconfisqueerd door de PYD en YPG.

Verwerping van christendom

De PYD en YPG hangen een marxistische ideologie aan, net als de PKK, en allemaal verwerpen ze zowel het christendom als de islam. De PKK heeft al aanslagen gepleegd op imams en moskeeën in Turkije, Irak en Syrië. Ze zijn tegen religieus gekleurd onderwijs, van welke aard dan ook.

De predikanten uit Noord-Syrië beschuldigen de PYD en YPG ervan dat ze christelijke scholen hebben verplicht om hun curriculum aan te passen. De lessen christelijke godsdienst moesten vervangen worden door de niet-confessionele leerstellingen van de PKK. Ook zouden ze mensen uit hun huizen en boerderijen verdrijven en er vervolgens beslag op leggen. Op 10 augustus heeft het PYD- en YPG-bewind nog twee Assyrische scholen doen sluiten in de regio rond Qamishli.

Tienduizenden Syrische christenen

Dus, als Trump en Pence werkelijk zo begaan zijn met het vrijwaren van de rechten van de christenen in onze regio, waarom nemen ze het lot van tienduizenden Syrische christenen dan niet ter harte?

Het is duidelijk dat de Marxistische militanten de hoofden van de Amerikanen op hol hebben gebracht. Ze geven hen de illusie dat ze seculiere mensen zijn met westerse idealen. In werkelijkheid zijn het simpelweg atheïsten, en dwingen ze nu de mensen in Noord-Syrië om hun godsdienst op te geven.

Syrische christenen

President Trump heeft het er almaar over dat predikant Brunson zo’n groot christen is. Maar het lijkt erop dat hij er veel beter aan zou doen om zich ook rekenschap te geven van de situatie van de Syrische christenen. Zij verdienen de aandacht van Amerika des te meer omdat Washington de hand heeft in het tot stand komen van hun huidige situatie.

Predikant Brunson wordt niet vervolgd in Turkije omdat hij een christen is, maar omdat hij betrokken is bij een zaak van spionage die niks met religie te maken heeft. Maar ondertussen blijven de Syrische christenen en de Syrische moslims wel de wreedheid ondergaan van bepaalde Marxistische militanten.

İlnur Çevik