De Turkse overheid heeft na maanden onderzoek besloten om de Turkse nationaliteit toe te kennen aan 7.000 Syriërs. Overheidsvertegenwoordigers zeiden eerder dat het initieel aantal toekenningen boven de 10.000 zou liggen en uiteindelijk zou oplopen tot ongeveer 30.000.

Prioriteit werd gegeven aan hoogopgeleide Syriërs. De lijst werd vervolgens doorgegeven aan de Turkse geheime dienst (MIT) en aan de politie om deze verder te herzien in kader van nationale en publieke veiligheid en om na trekken wie al dan niet een strafblad heeft.

Goedgekeurd

Diegenen die werden goedgekeurd door zowel de MIT, als door de politie, werden op de lijst gehouden.

Volgens de cijfers van het Binnenlandse ministerie zijn er momenteel bijna 3 miljoen Syriërs in Turkije. Zo’n tien procent van deze mensen bevinden zich in de 26 vluchtelingenkampen die worden beheerd door de Turkse rampenautoriteit (AFAD). Ook zijn bijna twee van de drie miljoen vluchtelingen vrouw of kind. De overige massa werd verdeeld onder alle Turkse provincies, met de zuidoostelijke provincie Gaziantep en Kilis als grootste ontvangers.

216.000 buitenlanders

Na aanvraag van de in Istanbul gevestigde politica Gamze Akkuş İlgezdi, lid van de Turks oppositiepartij CHP, deelde het ministerie van Binnenlandse zaken mee dat tussen 2010 en 2017, 216,340 buitenlanders de Turkse nationaliteit verkregen.

Bulgaren, Syriërs en Azeri’s staan bovenaan de lijst omdat ze het vaakst de Turkse nationaliteit verkregen in de voorbije 7 jaar.

Het totale aantal Syriërs dat de Turkse nationaliteit ontving in de laatste 7 jaar komt uit op ongeveer 12.000. Zo’n 409 hiervan ontvingen de nationaliteit in eerste 6 maanden van dit jaar.

Hurriyet