Op deze archieffoto, gemaakt op 14 december 2018, werkt een man op de scheepsbouwwerf van Flensburg. De inhuldiging van Honfleur, de nieuwe ferry van ‘Brittany Ferry’, vond plaats op 14 december 2018.

De Duitse arbeidsmarkt heeft nood aan ten minste 260.000 buitenlandse arbeidskrachten per jaar, in de komende 40 jaar. 146.000 daarvan zullen uit niet-EU-landen moeten komen. Dat is wat een nieuwe studie suggereert.

Het onderzoek kreeg als titel ‘Migratie en digitalisatie’. Het werd uitgevoerd door de Duitse Bertelsmann-stichting, in samenwerking met de universiteit van Coburg en het Instituut voor de Arbeidsmarkt en Werkgelegenheidsstudies.

Het onderzoek laat zien dat Duitsland vanaf nu tot 2060 elk jaar 260.000 nieuwe, hooggeschoolde arbeidskrachten nodig heeft. Het tekort aan arbeidskrachten in de steeds groeiende Duitse bevolking kan namelijk niet opgevangen worden door scenario’s als een stijging van het geboortecijfer, een grotere participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt of de verhoging van de pensioenleeftijd.

Volgens Jörg Draeger, een van de onderzoekers, is er “het meest nood aan middelmatig opgeleide arbeidskrachten”.

Draeger benadrukte ook het belang van de nieuwe Duitse immigratiewet, goedgekeurd in oktober 2018. “De immigratiewet moet zo snel mogelijk in voege treden,” zegt hij, zodat het tekort kan worden opgevangen. Hij voegde eraan toe dat de nieuwe wet in het bijzonder zou moeten remediëren aan het tekort aan middelmatig opgeleide arbeidskrachten.

Een nieuwe immigratiewet

In oktober 2018 keurden de Duitse coalitiepartijen een nieuwe immigratiewet goed. Bedoeling is om meer hoogopgeleide arbeidskrachten van buiten de EU aan te trekken. Het was een poging, die politiek gevoelig lag, om een recordaantal openstaande vacatures ingevuld te krijgen en het pensioensysteem veilig te stellen.

Daarnaast kwamen de drie coalitiepartijen overeen dat bedrijven buitenlandse werknemers mogen rekruteren voor alle beroepen, los van een officiële lijst van sectoren die kampen met personeelstekort.

Tevens stellen de onderzoekers voor dat de regering bedrijven niet langer zou aansporen om voorrang te geven aan Duitse burgers bij het invullen van hun vacatures, alvorens migranten van buiten de EU toe te laten.

Daarnaast zullen pas afgestudeerden en werknemers met ervaring op de werkvloer van buiten de EU de kans krijgen om voor zes maand naar Duitsland te komen en werk te zoeken. Dit op voorwaarde dat ze voldoen aan een aantal voorwaarden qua kwalificaties en kennis van het Duits.

Sabah

S.V.R.