Turkse regeringsgezinde vrouwenrechtenorganisatie KADEM steunt Conventie van Istanbul

Een regeringsgezinde vrouwenrechtenorganisatie heeft haar steun betuigd aan de Conventie van Istanbul. Die conventie bindt de strijd aan met geweld tegen vrouwen, maar de Turkse regering wil zich daaruit terugtrekken.

KADEM weerlegt een aantal wijdverspreide misverstanden over de conventie, vooral dat er “LGBT-propaganda” zou in staan. Volgens hen promoot de conventie geen homoseksualiteit.

Een regeringsgezinde vrouwenrechtenorganisatie heeft haar steun betuigd aan de Conventie van Istanbul. Die conventie bindt de strijd aan met geweld tegen vrouwen, maar de Turkse regering wil zich daaruit terugtrekken.

De Organisatie voor Vrouwen en Democratie (KADEM) heeft de artikels van de Conventie in detail uitgelegd. Sümeyye Erdoğan Bayraktar, de dochter van president Recep Tayyip Erdoğan, is vicevoorzitter van KADEM.

Conventie van Istanbul

“De Conventie van Istanbul is het eerste internationale document dat een wettelijk kader uittekent voor de bescherming van vrouwen tegen alle soorten geweld,” aldus KADEM.

De conventie werd geïntroduceerd in 2011 en door het parlement goedgekeurd in 2012. Ze is specifiek gericht op geweld tegen vrouwen en verplicht de landen die de conventie ratificeren tot preventie van gender-gerelateerde misdrijven, het bieden van adequate bescherming en dienstverlening aan slachtoffers en het vervolgen van de daders.

De regerende Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) en de islamisten willen zich terugtrekken uit de conventie. Zij geloven dat ze schadelijk is voor de traditionele waarden van het gezin en de conservatieve visie op genderidentiteit uitdaagt.

Verder beweren ze dat de conventie homoseksualiteit stimuleert en een ideologie vooropstelt waardoor de genderrollen in de relaties tussen mannen en vrouwen verloren gaan.

Moorden op vrouwen

Vrouwenrechtenorganisaties wijzen echter op het toenemende geweld tegen vrouwen en het stijgend aantal moorden op vrouwen. Volgens hen zou het een zware vergissing zijn om zich terug te trekken uit de conventie.

KADEM steunt nu ook, verrassend genoeg, de Conventie van Istanbul. In het verleden heeft KADEM namelijk controversiële uitspraken gedaan over vrouwenrechten.

KADEM weerlegt een aantal wijdverspreide misverstanden over de conventie, in het bijzonder dat er “LGBT-propaganda” zou in staan. Volgens hen promoot de conventie geen homoseksualiteit.

“Beweren dat deze conventie homoseksualiteit rechtvaardigt, geeft op zijn minst blijk van slechte bedoelingen. De woorden ‘seksuele oriëntatie’ komen enkel voor in het vierde artikel en ze impliceren geen enkele dwang,” klinkt het.

Kort daarna verklaarde KADEM echter dat LGBT-bewegingen een bedreiging vormen voor de voortzetting der generaties.

“We aanvaarden niet dat we in één adem genoemd worden met homoseksuele bewegingen,” klonk het op 2 augustus. Verder noemden ze LGBT-bewegingen “immoreel.”

Voorts brachten ze een uitspraak van 29 juni in herinnering, “tegen de wereldwijde dwang van LGBT.”

Bron: Hürriyet

S.V.R.