Onder foto: Economist Timothy Ash

De financiële markten zullen op een ‘JA’-stem van het Turkse referendum  “positief” reageren en de economie zal als gevolg hiervan spoedig herstellen op korte termijn, volgens de bevindingen van analisten.

“De financiële markten zullen snel de gewone gang van zaken hernemen, aangezien de AK-Partij er alle belang aan heeft om de orde na het referendum te herstellen in het geval van een ‘JA’ uitkomst”, verklaarde de Britse economist Timothy Ash.

Ash merkte ook op dat de ‘JA’-stem, nog altijd zorgen wekt voor de verstoring van het systeem van ‘check and balances’ en dat een verkeerd beleid de groei op lange termijn zouden kunnen verstoren.

Rente verlagen

“Maar op korte termijn, denk ik dat de centrale bank de rente zal verlagen, waardoor er een instroom van buitenlands geld komt. Dit zal de Turkse lira zeker helpen.” Over de ‘NEE’-stem bemerkte Ash de mogelijkheid dat dit een afschrikwekkend effect zal hebben op de financiële markten. De Turkse lira zal verzwakken en de intrestvoet zal stijgen samen met de anti EU retoriek van de regering.

“In deze hypothese wordt er door de financiële markten verwacht dat Erdogan zal ijveren voor nieuwe parlementaire verkiezingen. Dit zal nog meer onzekerheid meebrengen”, verklaarde hij.

Enver Erkan, een economist van Kapital FX, verklaarde dat beide uitkomsten positief onthaald zullen worden op de financiële markten, aangezien dit een einde zou brengen aan de politieke onzekerheid.

“Aangezien de overheid de mogelijkheid zou krijgen om zich te fixeren op economische hervormingen, zou de ‘JA’-stem zeer positief kunnen uitkomen”, verklaarde Erkan. “Dit zal ook een invloed hebben op de inbreng van buitenlandse investeringen in de komende maanden”, voegde hij eraan toe.

Erkan gaf ook commentaar ook de wankelende relaties met de EU: “Als de EU de onderhandelingen bevriest met Turkije na de ‘JA’-stem, zal dit ook leiden tot een fragielere economie”.

“De relaties met de Trump-administratie zijn ook van belang”. Erkan merkte ook op dat de ‘NEE’-stem daarentegen fluctuaties in financiële activa zal teweegbrengen. De Turkse economie groeide tot 2.9 % in 2016, volgens de cijfers van het Turkse Instituut voor Statistieken.

AA