Goldman Sachs en JPMorgan Chase hebben hun inschattingen voor de groei van de Turkse economie moeten herzien voor het jaar 2017. Dit lieten de megabanken weten in een rapport vrijdag.

Goldman Sachs verwacht een economische groei van 2.3 %, terwijl JPMorgan Chase een groei van 2.6 % verwacht. De banken spraken zich in het verleden uit over een groei van maar liefst 1.8 %. De beslissing tot herziening kwam nadat het Turkse Instituut van Statistiek, de BNP van Turkije berekende, waar de cijfers lieten merken dat er een groei was van 2.9 %.

Groei

“Het Turkse BNP groeide enorm sterk, het oversteeg zelfs onze verwachtingen”, verklaarde Goldman in een rapport. De bank verklaarde dat de groei in consumptie en de uitbreiding van de export aan de oorzaak van de onverwachte groei liggen.

“Wij hadden verwacht dat de recente politieke ontwikkelingen, de politieke onzekerheid en de waardevermindering van de Turkse lira de consumptie zou tegenhouden”, aldus het rapport.

Stijging consumptie

Consumptie steeg echter met 5.7 % in het vierde kwartaal, nadat ze 1.7 % daalde in het vorige kwartaal. Nadat de export daalde met 1.9 % en met 9.3 % in het tweede en derde kwartaal, steeg deze opnieuw met 2.3 % in het vierde kwartaal.

“Wij verwachten dat export een sleutelrol zal spelen in de economische groei voor de komende kwartalen”, verklaarde Goldman.

JPMorgan Chase liet weten dat de recente groeicijfers, desondanks de politieke onzekerheid, positief zijn voor de economie en dat de stabilisering na het referendum de economie ten goede zal komen.

Economische groei

Capital Economics, een onafhankelijk onderzoeksbureau in Londen, werd ook genoodzaakt om haar voormalige voorspellingen te herzien en schatte de economische groei van 1.8 % naar 2.5 % voor 2017.

“De groei in consumptie uitgaven en investeringen was groter dan geschat in de vorige kwartalen”, verklaarde hun rapport. Het bureau verwacht ook een economische groei van 2.5 % in het volgende jaar.

AA