Andreas Schleicher, hoofd van PISA – een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek dat wordt uitgevoerd onder toezicht van de OESO – is van mening dat het Turkse onderwijssysteem niet voldoet aan de wereldwijde normen. Hij roept op tot verbetering om zo de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.

Schleicher zei dat het onderwijssysteem in Turkije te vaak de nadruk legt op het “memoriseren” ten koste van het “creatief denken”.

Ook zei Schleicher dat het voorstel om voorrang te geven aan lokale buurtscholen bij het toewijzen van leerlingen aan staatsscholen, zorgvuldig moet worden uitgevoerd.

“Het buurt-schoolsysteem kan in principe heel goed werken. Maar als je zo’n systeem invoert, moet je je inspanningen verdubbelen om kansarme scholen aantrekkelijker te maken voor betere leraren. Als dit niet gebeurt dan zal de kloof alleen maar groter worden. Dit omdat leerlingen met een laag inkomen gewoon in scholen in hun buurt vast komen te zitten,” haalde hij aan.

Welke informatie en waarden

“Er moet een duidelijk beeld zijn van welke informatie en waarden men wil overdragen. De wereld verandert zeer snel en het is belangrijk om een kompas te ontwikkelen voor studenten. In een onzekere wereld moeten ze leren hoe ze hun eigen weg kunnen vinden. In de academische wereld is het niet meer zo belangrijk om expert te zijn in één bepaald gebied. Toekomstige creatieve docenten zullen niet alleen natuurkunde of biologie doceren. Zij zullen meerdere disciplines moeten combineren,” zei de directeur waarna hij toevoegde dat de wiskunde in Turkije te veel geometrie bevat.

Gebied van wiskunde

“Op gebied van wiskunde ligt de focus in Turkije voornamelijk op algebra en geometrie. Maar wiskunde wordt vandaag de dag gebruikt voor verschillende zaken zoals kans-, risico- en nauwkeurigheidsberekeningen. De wiskunde die de toekomst zal vormen is zeer verschillend van de wiskunde die in het verleden werd onderwezen,” haalde Schleicher aan.

Als je wilt dat kinderen creatieve risiconemers worden, laat ze dan fouten maken. Leraren zullen in de toekomst meer mentor dan leerkrachten zijn,” voegde hij toe.

Finland stond dit jaar opnieuw bovenaan de PISA-ranglijst, gevolgd door Vietnam en een aantal Zuid-Aziatische landen.

Hurriyet