De Turkse president Erdogan

Onlangs hebben zich een aantal kleine partijtjes afgesplitst van de regerende Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP). Als die zelfs maar een kleine fractie van de AKP-kiezers naar zich toe zouden kunnen trekken, zou dat de kaarten danig kunnen schudden.

Dat zegt een politiek expert van het Duitse Instituut voor Internationale en Veiligheidszaken (SWP). Voormalig vice-premier Ali Babacan en voormalig premier Ahmet Davutoğlu, beiden vroeger hooggeplaatste figuren binnen de AKP, hebben twee nieuwe partijen opgericht. Daarmee zullen ze wedijveren voor het langzaam groeiende “electoraat dat teleurgesteld is in de AKP,” aldus dr. Salim Çevik, verbonden aan het Centrum voor Toegepaste Turkse Studies van het SWP.

De centrum-rechtse Partij voor Democratie en Vooruitgang (DEVA) van Babacan zag op 11 maart jl. het levenslicht. Ze staat voor een platform van technocratisch bestuur met focus op economisch beheer. De conservatieve Toekomstpartij van Davutoğlu werd opgericht in december. Die is meer “ideologisch georiënteerd” en richt haar pijlen op conservatievere kiezers. “Ze focust op de morele tekortkomingen van het huidige regime,” aldus Çevik.

Volgens hem ligt het potentiële succes van DEVA en de Toekomstpartij daar waar de andere oppositiepartijen gefaald hebben. Zij kunnen gemakkelijker ontevreden AKP-kiezers aantrekken door hun meer conservatieve oriëntatie.

“Ze bieden die kiezers de mogelijkheid om Erdogan en de AKP de rug toe te keren zonder het conservatieve kamp te verlaten. Erdoğan voelt de ernst van de dreiging en valt dan ook beide partijen zwaar aan.”

Kemal Kılıçdaroğlu, voorzitter van de Republikeinse Volkspartij (CHP, de grootste oppositiepartij) heeft al de hand gereikt aan DEVA en de Toekomstpartij. De CHP zou partijleden kunnen ‘uitlenen’ en dan zouden ze een groep kunnen vormen in de aanloop naar de volgende verkiezingen, zodat DEVA en de Toekomstpartij meer kans maken om in het parlement te komen.

Erdoğan wordt steeds minder populair door de steeds dieper wordende economische crisis, verscherpt door de coronapandemie, de Turkse interventies in Noord-Syrië en Libië, en de massale instroom van vluchtelingen.

“Het leek erop dat Erdoğan in het begin van de pandemie weer meer steun kreeg. Maar het is onduidelijk hoe lang dat zal duren, want de achteruitgang lijkt een globaler patroon te zijn.”

Bovendien is Turkije momenteel diep verdeeld tussen twee kampen: aanhangers versus dissidenten van Erdoğan. En volgens de expert zweven de meeste kiezers tussen de twee blokken.

Davutoğlu’s strategie om steun af te snoepen werkt beter op korte termijn, volgens Çevik, terwijl Babacan op lange termijn de beste kansen heeft.

“Men herinnert zich Babacan als de man achter een economisch programma dat eens succesvol was. Die erfenis wordt steeds belangrijker in een tijd van economische crisis, waarvan hij beweert dat die er is gekomen doordat men van zijn beleid is gaan afwijken.”

Davutoğlu heeft een substantiële rol gespeeld in het vergroten van Ankara’s inmenging in het Midden-Oosten, in het bijzonder in Syrië. Daarnaast is het Koerdische onafhankelijkheidsstreven weer opgelaaid in de oostelijke provincies, na de electorale nederlaag van de AKP in juni 2015. Deze twee factoren zouden de kiezers kunnen weghouden van de Toekomstpartij, ten voordele van het kamp van Babacan.

Bron: Hurriyet

S.V.R.