Dit bevestigt (zie foto hieronder) nogmaals dat nog te veel Syrische vluchtelingen in de buurlanden van Syrië in te precaire omstandigheden leven. Zal het in de regio opgelost raken met 6 miljard euro van de EU en enkele andere bijdragen? De concentratie van zoveel arme, kwetsbare mensen vormt ook een aanlokkelijke reserve voor gehaaide kapitalistische patroons. Ik vrees dat dit een structureel probleem zal blijven.

Naamloosazazaz

Dit is geen verhaal van solidariteit. De internationale gemeenschap moet de VN toelaten dit in handen te nemen om het volgende te realiseren

1.De vluchtelingen internationaal eerlijk spreiden, de EU zal toch haar verantwoordelijkheid moeten nemen.

2.Ook de financiële bijdragen moeten eerlijk gespreid worden. De hele wereld moet mee betalen om de landen die meer vluchtelingen opnemen, royaal te vergoeden. Dit is een wereldprobleem, geen land met geld kan de andere kant op kijken. Ook in Europa denkt men er met de belofte van 6 miljard van af te zijn. Een debat hierover wordt angstvallig vermeden. Helaas is dit ook geen prominent agendapunt van de G20; voorzitter China beschouwt het ten onrechte als een “regionaal probleem” van Midden-Oosten en Europa.

3.Gastlanden, die dan goed vergoed worden, moeten met de Internationale Arbeidsorganisatie samenzitten om te werken aan sociale bescherming, toegang tot arbeidsmarkt en arbeidsnormen. Idem voor gezondheidszorg en onderwijs. Dit moet vlot internationaal geïnspecteerd kunnen worden.

4.Einde aan de EU-Turkije deal, die de waardigheid van mensen aantast en uitgaat van een racistische, koloniale visie op internationale “samenwerking”.

Professor Dries Lesage (UGent)