Kemal Kılıçdaroğlu

Volgens Kemal Kılıçdaroğlu, de leider Republikeinse Volkspartij (CHP) de Turkse oppositiepartij, zal de implementering van het presidentieel systeem een ramp betekenen voor het land. “We zijn altijd resoluut tegen een presidentieel systeem geweest, zelfs voordat de AKP haar plannen had vrijgemaakt rond deze kwestie”.

Aangezien de details hierover nog niet zijn vrijgemaakt kan ik hier inhoudelijk nog geen commentaar over geven,” verklaarde Kılıçdaroğlu in een interview met de Russische zender Voice of Russia. “Het is zeker dat er verschillende veranderingen zullen aangebracht worden, denk maar bijvoorbeeld aan de eedaflegging tijdens de presidentiële inauguratie. We moeten eerst de tekst zien vooraleer we de veranderingen kunnen becommentariëren,” aldus de voorzitter.

Steun van de Turkse nationalisten

Kılıçdaroğlu uitte ook zijn ongenoegen over de steun van de Turkse nationalistische partij (MHP) aan de implementering van het presidentieel systeem: “Ondanks dat de MHP een oppositiepartij is, zien we dat haar voorzitter Devlet Bahceli wel heel dicht bij de regering aanleunt. In het verleden uitte de MHP kritiek over het presidentieel systeem. Ik geloof dat deze kritiek vandaag nog geldt omdat de invoering van het presidentieel systeem tot een ramp zou resulteren voor ons land.”

Devlet Bahceli, de voorzitter van de Turks Nationalistische Partij (MHP).
Devlet Bahceli, de voorzitter van de Turks Nationalistische Partij (MHP).

Kans op een nieuwe staatsgreep

Op de vraag of de implementering van het systeem tot een nieuwe staatsgreep zou leiden antwoordde de voorzitter negatief: “Naar mijn gevoel is dit risico onbestaand. Sommigen zeggen dat er opnieuw een staatsgreep kan plaats vinden zodat ze hun repressief optreden kunnen legitimeren”.

Regering op de hoogte van Staatsgreep

De voorzitter zei ook dat de AKP waarschijnlijk op de hoogte was van de poging tot staatsgreep en zei dat “de waarheid over deze kwestie aan het licht zal komen”. “Er zijn verschillende uitzendingen geweest en er werden meerdere boeken over dit onderwerp gepubliceerd. Er is al informatie opgedoken dat de militaire autoriteiten op de hoogte waren van de putsch. We kunnen niet zeker zijn of deze informatie wel 100% klopt, maar het is wel argwaan wekkende informatie. Verder is het wel zeker dat de regering op de hoogte was van de putsch. Als een officier naar het MIT (het Turkse centrum voor staatsveiligheid) is gegaan en hen hiervan op de hoogte heeft gebracht, moet de regering ook hiervan op de hoogte gebracht zijn. De waarheid hierover zal ooit naar boven komen”.

Doodstraf

Tijdens zijn toespraak becommentarieerde de voorzitter ook het geplande referendum voor de herinvoering van de doodstraf: “Ze zijn niet op de goede weg als ze willen dat Gülen aan Turkije wordt uitgeleverd. Een herinvoering van de doodstraf zal een obstakel vormen voor de uitlevering van Gülen.

Democratie ter verdediging van het fascisme

selin-triangle
Selin Sayek Böke

De woordvoerster van de CHP Selin Sayek Böke schuwde de harde woorden niet en bekritiseerde de maatregelen van de regering die volgens haar een regering is die door fascisten wordt geleid. “We leven met het fascisme in Turkije. Wel bieden we een verdediging tegen dit fascisme en de democratie is onze oplossing,” aldus Böke in een interview met de Turkse krant Cumhuriyet. De woordvoerster voegde hieraan toe dat men niet moest toegeven aan de polarisatie en het net een tijd is om bruggen te bouwen: “Er is een poging aan de gang om de Turkse maatschappij te laten desintegreren. Dit betekent dat de fascisten nieuwe spanningen moet creëren zodat ze aan de macht kunnen blijven, dit gebeurt door middel van oorlog aan onze buitengrenzen en geweld in het binnenland”.

Hürriyet