Eergisteren verscheen er een opiniestuk in de Knack. Een opiniestuk van vier NVA-politici die in hun pen waren gekropen om “het democratisch verval in Turkije” een halt toe te roepen. Ik was bijna ontroerd. Een Vlaamse partij, die tot nu toe altijd in het daglicht is gekomen als “onsympathiek” tegen alles wat vreemd is, toevallig een andere kleur of geloof heeft of zelfs een andere taal spreekt, was plots heel erg begaan, niet alleen met Turkije in het algemeen, maar ook met een minderheid in Turkije, namelijk de Koerden, in het bijzonder.

foto: knack.be
foto: knack.be

Vol interesse en naïviteit las ik verder, tot ik de volgende zinnen las: ”Onlangs werden zo verschillende parlementsleden van de pro-Koerdische HDP, waaronder de populaire voorzitter Selahattin Demirtas, uit hun bed gelicht en gearresteerd door de Turkse veiligheidsdiensten. De reden? Afhankelijk van de willekeur van het regime de banden met de verboden Koerdische verzetsorganisatie PKK, medeplichtigheid aan de staatsgreep, of beide”.

Dat men twijfels heeft over het “autocratisch bestuur” van Erdogan, kan ik begrijpen. Dat men niet gelooft in de Turkse rechtsstaat en de aanhoudingen na de gruwelijke en bloederige poging tot staatsgreep, zelfs daar wil ik begrip voor tonen.Maar de PKK een verzetsorganisatie van de Koerden noemen, daar kan ik helaas, zelfs als Koerd, geen begrip voor opbrengen.

PKK = terreurorganisatie

De PKK is en blijft een terreurorganisatie, ondanks alle eufemismen die men poogt te gebruiken. Het is niet voor niks dat de PKK, alsook de afgeleiden ervan zoals de KONGRA-GEL en de TAK, in 2002 werd opgenomen op de Europese lijst van terroristische organisaties en er samen op prijkt met andere bloederige terreurgroepen, die er niet voor terugdeinzen om onschuldige mensen te vermoorden. De PKK een verzetsorganisatie noemen is het verloochenen van alle humanistische grondrechten.

Definitie van verzetsorganisatie

De definitie van “verzetsorganisatie” is het volgende: Een groep mensen die zich verzet tegen een leger of een macht die het land binnenvalt. Het woord zelf vindt zijn oorsprong in de Tweede Wereldoorlog.

Een verzetsorganisatie laat geen bommen ontploffen midden op een plein met onschuldige mensen, valt geen dorpen binnen om scholen te bombarderen en mensen te terroriseren omdat ze weigeren hen geld en logistieke steun te verlenen, ze plant geen mijnen onder een weg, waar voornamelijk Koerdische burgers passeren, zet geen illegale wachtposten neer en schiet geen Koerdische burgers dood. Een verzetsorganisatie richt zich enkel en alleen tegen de vreemde bezettingsmacht en niet tegen haar eigen volk.

Ik besef dat ik mijzelf een potentieel doelwit maak door deze opinie te schrijven, doch als Koerd die begaan is met het lot van zijn volk, wil ik toch de totaal eenzijdige visie van de NVA proberen te doorbreken.

Demirtas die medeplichtig is aan de staatsgreep? Hebben deze vier notoire NVA-politici überhaupt de aantijgingen lastens hem gelezen?
Ik zal het even opsommen:
“Opzetten van een georganiseerde bende, lid zijn van een terroristische organisatie, lid zijn van een gewapende terroristische organisatie, misdaden plegen in naam van deze organisatie, smaad aan de staat, propaganda maken voor een terroristische groepering, beledigingen jegens het volk, de staat en het parlement, beledigingen tegen de president, beledigingen tegen het leger en de veiligheidsdiensten, propaganda maken voor de terroristische organisatie PKK, haatzaaierij en oproep tot haat, beledigingen tegen bevoegd personeel, beschuldigingen tegen 298 volksvertegenwoordigers, het helpen van een terroristische organisatie met voorbedachte rade, schending van art. 2911 i.v.m. het vergaderen en bijeenkomen van individuen, uitlokken tot geweldpleging, het niet naleven van de wetten, verspreiden van leugens jegens bevoegd personeel, aanzetten tot geweld, poging tot breken van de eenheid van de staat.”

Dit is de officiële aanklacht.

Verheerlijking terreurorganisaties

Wat Demirtas en zijn aanhangers doen, is het verheerlijken en steunen van een organisatie die sinds 2002 op de lijst van terroristische organisaties staat. Ze noemen de zelfmoordterroristen martelaars, wonen hun begrafenis bij, houden verheerlijkende toespraken op deze begrafenissen, vieren uitbundig als er weer een 20-jarige soldaat of een nietsvermoedende Koerdische schaapherder wordt vermoord door PKK-terroristen, …

Ik vraag mij, samen met miljoenen andere mensen af, wat de NVA zou pleiten indien een bepaalde “legale” NGO of een politieke partij op voortdurende wijze propaganda zou maken voor de IS of Al Qaeda, begrafenisplechtigheden van zelfmoordterroristen zou bijwonen en financieren, de zelfmoordterroristen, zelfs in het parlement, zou verheerlijken als “martelaars”?

Was het trouwens niet de NVA die, terecht overigens, strafrechtelijke en verblijfsrechtelijke sancties wilde treffen tegen mensen die openlijk zouden sympathiseren met terreurgroepen als IS en Al Qaeda? Wat is dan het verschil met de Turkse overheid die thans deze maatregelen neemt tegen parlementsleden die openlijk hun steun betuigen aan een terroristische organisatie?

De vier “humanisten” van de NVA zeggen dat er in hun ogen geen twijfel bestaat over de onschuld van Demirtas en consoorten.

Ik wil best wel het vermoeden van onschuld nog laten primeren zolang er nog geen veroordeling is, hoewel de voormelde aanklachten veelvuldig gedocumenteerd en gefilmd zijn en hoewel het duidelijk bewezen is dat Demirtas en co, openlijk en klaarblijkelijk en sinds jaar en dag hun steun betuigen aan de PKK, die op haar beurt de partij van Demirtas steunt door het Koerdische volk te bedreigen en onder druk op de partij van Demirtas te laten stemmen. Als de vier NVA-musketiers het vragen, zal ik hen een bloemlezing kunnen sturen van video’s omtrent de steun van Demirtas en consoorten aan de verboden terroristische groepering PKK.

Democratische verzetsstrijders

De vier wereldvreemde koppen van de NVA doen alsof de HDP-leden volledig onschuldig zijn en beweren dat dit slechts een machtsstrijd is. Zowel Demirtas, als de andere vertegenwoordigers die zijn aangehouden, werden meermaals opgeroepen tot verhoor om hun acties te verantwoorden. Hun antwoord: “Ik erken de autoriteit van de Turkse Procureur niet, ik erken de autoriteit van het Turkse Gerecht niet! Daarom zal ik niet meedoen aan deze farce”.

Deze democratische “verzetsstrijders” stellen zichzelf boven de wet. Niemand staat echter boven de wet. Dat is nu éénmaal zo in Turkije, in België, in Europa en ook daarbuiten.

NVA polariseert de Koerdische bevolking

De vier “waarheidslievende” leden van de NVA beweren ook dat de Koerden in Turkije worden onderdrukt met geweld. Graag zou ik hen eraan willen herinneren dat er 15 tot 20 miljoen Koerden in Turkije wonen. Zij zijn verspreid over heel Turkije, doch een meerderheid woont in het zuidoosten van het land. Wat de NVA’ers insinueren is cijfermatig en structureel onmogelijk. De NVA polariseert aldus niet enkel de Turken, maar ook de Koerden. Er zijn veel meer Koerden die tegen de PKK en HDP zijn, dan die er voor zijn.

LEES OOK: Rechten die Koerden hebben gekregen sinds de komst van AK-partij in 2002

De AKP zelf telt 75 volksvertegenwoordigers die Koerdisch zijn en die ook Koerdisch spreken in het openbaar. De regeerperiode van de AKP wordt trouwens gekenmerkt door de rechten die aan de Koerden werden gegeven. Rechten die het Koerdische volk sinds lang toekwamen doch decennialang werden onthouden aan dit volk, waarvan men voor de AKP zelfs de naam niet mocht uitspreken.

Deze opinie wordt door een Koerd geschreven. Ik geef toe, ik ben geen expert of professor, maar als je het toch wilt benoemen, dan mag u mij best een ervaringsdeskundige noemen en vooraleer ik een oordeel vel over iets, raadpleeg ik meerdere bronnen.
Van één politicus kan je nog een fout accepteren. Vier politici die, zonder verder onderzoek en nuance, zomaar in zee duiken met de eerste de beste assumptie, is echter niet gezond.

Dan kom ik immers tot de volgende conclusies: Ofwel zijn deze vier “filantrope” NVA’ers zeer naïef, ofwel zijn deze vier “voorbedachte” NVA-politici vooringenomen met betrekking tot alles wat met Turkije heeft te maken, ofwel proberen ze bewust spanningen te creëren in de allochtone Turks-Koerdische milieus, ofwel meten ze bewust met twee maten en gewichten als het op Turkije aankomt.

foto: demorgen.be
foto: demorgen.be

Op 29 juli 2016 zei Zuhal Demir dat de Turkse allochtonen moesten stoppen met het importeren van problemen en dat zij desnoods voor de keuze moesten worden gesteld om te kiezen tussen hun Belgische of Turkse identiteit.

Ik vraag me dan toch ten stelligste af waarom Zuhal Demir er dan als de kippen bij is om een door en door Turks en Koerdisch probleem naar België te importeren en ook hier spanningen te doen ontstaan tussen deze bevolkingsgroepen?

Als juriste zou mevrouw Demir moeten weten dat recht en rechtvaardigheid enkel kunnen zegevieren als de weegschaal van Vrouwe Justitia geijkt is en geen twee maten en twee gewichten hanteert.

Said BATARAY (woordvoerder en redacteur bij de Jonge Turken)