Turkije zou voor het internationale gerechtshof moeten worden aangeklaagd wegens medeplichtigheid aan genocide tegen het Yezidi-volk, dat claimt Kennedy zonder concreet bewijs.

Het is algemeen aanvaard dat er sinds 2013 in Irak en Syrië genocide is gepleegd op de Yezidi’s, een religieuze minderheid. Aldus een onderzoek dat is goedgekeurd door de Britse mensenrechtenadvocaat Helena Kennedy.

Het rapport, dat volgde op een onderzoek van drie jaar waarin het gedrag van 13 landen werd onderzocht, concludeerde dat drie van hen hun plicht niet waren nagekomen om redelijke stappen te ondernemen om de genocide te voorkomen.

In het geval van Turkije ging het comité verder door zijn leiders ervan te beschuldigen medeplichtig te zijn aan de bloedbaden. Turkse functionarissen hebben gezegd dat de kritiek ongegrond is.

Het rapport merkte op dat soortgelijke beschuldigingen zijn geuit tegen sommige Golfstaten, waaronder Qatar, maar dat er onvoldoende bewijs werd geleverd.

Volgens het rapport heeft de Syrische regering de overdracht en detentie van tot slaaf gemaakte jezidi’s op haar grondgebied niet kunnen voorkomen.

Oneerlijk en ongegrond

De Turkse ambassadeur in het VK, Ümit Yalçın, zei dat de kritiek ongegrond en oneerlijk was.

Hij zei dat Turkije vanaf de beginjaren van het conflict in Syrië een sleutelrol speelde in de bescherming van Syrische burgers en minderheden, waaronder jezidi’s, in de regio tegen de aanvallen en schendingen van terroristische groeperingen.

“Turkije opende niet alleen zijn deuren en werd een veilige hemel voor miljoenen Syriërs en Yezidi’s, maar bood ook bescherming aan de mensen in de regio door middel van drie terrorismebestrijdingsoperaties in Syrië.”

“Tegenwoordig leven Yezidi’s vreedzaam in gebieden die onder controle staan ​​van de legitieme Syrische oppositie in het noordwesten van Syrië.”

Bron: Britse media