De regerende Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AK Partij) staat klaar om actie te ondernemen zodat de gemeenteraadsverkiezingen in Istanbul, de commerciële hoofdstad van Turkije, worden overgedaan. Het verzoekschrift daartoe, waarin de onregelmatigheden in het verkiezingsproces worden uitgelegd, zal binnenkort ingediend worden.

Als alle stemmen in Istanbul herteld zijn, zal de AKP waarschijnlijk meteen daarna een officieel verzoekschrift indienen.

In dat verzoekschrift zal de AKP alle redenen oplijsten waarom de verkiezingen moeten worden overgedaan. De partij zal zich baseren op observaties en documenten. Eén van die redenen is dat bepaalde stemmen ongeldig zouden zijn.

Sabah

S.V.R.