De Turkse minister van Transport, Ahmet Arslan, zei op 4 december dat de luchtveiligheid in de toekomst zal worden verbeterd door aanwezigheid van airmarshals op commerciële vluchten. 

Een nieuwe wet die onlangs door het Turkse parlement werd goedgekeurd laat toe dat er gewapende agenten mogen meevliegen op commerciële vluchten als voorzorgsmaatregel tegen terreuraanslagen.

Arslan deelde mee dat de gewapende agenten zullen worden ingezet nadat er overeenkomsten worden afgesloten met de twee landen waartussen de vluchten zullen plaatsvinden.

Taak van Binnenlandse Zaken

De minister zei dat de documenten betreffende de opleiding, selectie en tewerkstelling van de politieambtenaren in de veiligheidsgids van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) zullen staan en dat de tewerkstelling van de agenten de taak zal zijn van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Hij voegde toe dat de identiteitsgegevens van zowel de agenten als de passagiers, zullen worden uitgewisseld onder de twee landen als gevolg van de regulering.

Gewapende politie

“Het aan boord hebben van gewapende politie voor veiligheidsdoeleinden is niet iets dat alleen in Turkije wordt toegepast. Deze strategie wordt reeds in een aantal landen gehanteerd, waaronder de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Turkije heeft haar wetgeving geharmoniseerd. Heel wat landen willen al een lange tijd airmarshals op hun vluchten naar Turkije. Dit was een moeilijke kwestie daar onze wetgeving dit niet toeliet,” zei hij.

Arslan benadrukte dat de airmarshals niet aanwezig zullen zijn op elke vlucht.

“De ‘luchtpolitie’ zal deel uitmaken van de gewone politiediensten en zal aanwezig zijn op bepaalde vluchten in bepaalde gevallen,” aldus de minister.

Hurriyet