Het aantal vrouwelijke advocaten in Turkije is het laatste decennium verdubbeld. Dit blijkt uit de statistieken van het ministerie van Justitie en is het gevolg van jarenlang overheidsbeleid dat de tewerkstelling van vrouwen promootte. 

In 2006 telde men 18.947 vrouwelijke advocaten die ingeschreven waren bij de Turkse advocatenbalies en in 2016 steeg dit cijfer naar 42.476. In 2006 registreerde men 38.605 mannelijke advocaten en in 2016 was dit cijfer 57.985.

Het aantal vrouwelijke advocaten steeg met tien percent in vergelijking met de oude ratio (mannen/vrouwen in 2006). In 2016 stelde men ook vast dat het totaal aantal vrouwen op de werkvloer enorm was gestegen in vergelijking met vroeger. Zo werden er 4 miljoen vrouwen op de arbeidsmarkt geregistreerd, een stijging van maar liefst 60 percent in minder dan vijf jaar tijd.

Volgens het ministerie van Handel en Douanezaken is het aantal vrouwelijke ondernemers/zelfstandigen sinds 2013 met 35 procent gestegen.

De Turkse overheid heeft nieuw beleid doorgevoerd om de tewerkstelling van vrouwen een boost te geven en heeft in dit kader verschillende samenwerkingsverbanden gestart met de Europese Unie.

Turkije heeft als doel het aandeel van vrouwen op de arbeidsmarkt te doen stijgen naar 41 percent. Deze doelstelling is de onderdelen van haar Nationaal Werkplan 2014-2023.

Sabah