Vijfenvijftig arbeiders zijn omgekomen op de bouwwerf van de nieuwe luchthaven van Istanbul. Dat zegt minister van Transport en Infrastructuur Cahit Turhan in antwoord op een parlementaire vraag van parlementslid Sezgin Tanrıkulu, van de CHP (Republikeinse Volkspartij, de grootste oppositiepartij).

“Ook al werden alle nodige veiligheidsmaatregelen ter plaatse genomen, toch kwamen 30 mensen om bij arbeidsongevallen en 25 stierven door natuurlijke oorzaken,” aldus de minister.

“De overlijdens door natuurlijke oorzaken zijn niet te wijten aan de werkplaats of de werkgever,” voegde hij eraan toe zonder verdere uitleg.

De arbeidsongevallen waren onder meer te wijten aan onvoorzichtigheid en roekeloosheid, het te dicht bij de waterput komen ondanks een verbod, het niet opnieuw vastmaken van de touwen ter beveiliging nadat ze die hadden losgemaakt, arbeiders die zich tussen de ruwbouw en de bouwkraan wrongen terwijl de kraan bewoog, het gebruiken van onbeveiligde elektriciteitskabels en onderaannemers die de veiligheidsvoorschriften niet naleefden, aldus Turhan.

200.460 mensen aan het werk

In totaal zijn er 200.460 mensen aan het werk geweest op de bouwwerf. Alles samen presteerden zij bijna 245 miljoen werkuren.

De wet schrijft voor dat op zulke bouwwerven ten minste 130 veiligheidsadviseurs moeten aangesteld worden. Maar bij de bouw van de luchthaven waren dat er 382, dus bijna het driedubbele van wat de wet voorschrijft, aldus Turhan.

29 oktober vorig jaar

Het eerste gedeelte van de nieuwe luchthaven van Istanbul werd in gebruik genomen op 29 oktober vorig jaar. De luchthaven heeft een capaciteit van 90 miljoen passagiers per jaar. Als het tweede gedeelte van de werken klaar zal zijn, voorzien voor 2023, zal dat aantal oplopen tot ongeveer 200 miljoen.

Op dit moment worden alle activiteiten geleidelijk overgebracht van de Atatürkluchthaven naar de nieuwe luchthaven van Istanbul. Dat proces zal duren tot 3 maart, zegt Funda Ocak, directeur van de koepel van Turkse luchthavens.

Hürriyet

S.V.R.