Ziekenhuizen in Istanbul worden de laatste tijd geconfronteerd met een alarmerende toename van gevallen van mazelen.

De Medische Kamer van Istanbul publiceerde op 13 juni een rapport waarin staat dat het aantal gevallen van mazelen in de hele provincie aanzienlijk is toegenomen, en voegde eraan toe dat Turkije na Rusland en Tadzjikistan op de derde plaats staat met 457 gevallen, volgens het aantal gevallen van mazelen in Europa tussen april 2022 en maart 2023.

Ongeveer 343 van deze gevallen werden gemeld in januari en februari van dit jaar, aldus de verklaring.

Dokter Kenan Barut wees er ook op dat de antivaccinatiebewegingen die sinds de uitbraak van de COVID-pandemie zijn toegenomen, deze situatie hebben veroorzaakt, waarbij hij opmerkte dat als de vaccinatiegraad onder de 95 procent zakt, het land het risico van een mazelenepidemie loopt.

Barut verklaarde dat ze alleen al in de ziekenhuis van de Universiteit van Istanbul in de afgelopen zes maanden 17 gevallen van mazelen hebben gezien en merkte op dat dit cijfer vrij hoog was gezien het feit dat ze slechts 100 patiënten per dag aannamen op de spoedeisende hulp.

Ziekenhuizen waar meer patiënten worden behandeld zouden meer gevallen kunnen hebben gemeld, zei hij.

Barut riep op om het mazelenvaccin, dat al een halve eeuw wordt toegepast en betrouwbaar is gebleken, ook bij kinderen toe te passen.

Anti-vaccin bewegingen, immigraties, ongeplande veranderingen in het vaccinatieschema, interregionale ongelijkheden in immunisatie en de niet-geregistreerde bevolking werden genoemd als de belangrijkste oorzaken van de stijging van het aantal gevallen, volgens de expert.

Bron: Hürriyet