Dit klinkt als een straf die echt bij de misdaad past.

Een Turkse arts die bedreigd werd door een familielid van een patiënt in een ziekenhuis in Izmir, heeft een briljante en empathische strafmethode bedacht. Als het familielid ermee instemt om een maand lang in hetzelfde ziekenhuis te werken, zal de dokter geen enkele aanklacht indienen.

Conflicten tussen patiënten of hun familieleden, en artsen, eindigen meestal met zware geldboetes of celstraffen. Deze zaak werd doorverwezen naar het verzoeningsbureau nadat een rechtbank had besloten om het familielid vrij te laten dat in de eerste instantie zes maanden gevangenisstraf had gekregen.

Het familielid, geïdentificeerd als A.K., had geëist dat de patiënt zou worden overgebracht naar een ander ziekenhuis. Dokter Yakup Gökhan Doğramacı probeerde A.K. te verzekeren dat de patiënt in goede handen was en zei dat een overplaatsing overbodig zou zijn. De discussie liep al gauw uit de hand toen A.K. de dokter begon te bedreigen. “Ik zal u onder de loep nemen. Ik weet wie je bent. Je zult me weer zien!” klonk het.

Doğramacı waarschuwde A.K. en zei dat hij een gezondheidswerker had bedreigd. De dokter zei dat hij “code wit”-signalen had uitgestuurd, wat betekent dat het om een gewelddadige patiënt of familielid gaat. Het incident gebeurde in 2015.

De dokter zei na een aantal gesprekken dat hij de zaak zou laten vallen op voorwaarde dat A.K. zich verontschuldigt en instemt om een maand lang op de spoedafdeling te komen werken.

Doğramacı zei het volgende in een gesprek met de pers: “Ik wilde hem laten zien hoe een spoedafdeling functioneert. Ik wilde hem laten zien wat er echt gebeurt bij de hulpdiensten, en met empathie. We werken onder zeer moeilijke omstandigheden. Iedereen heeft patiënten. Ik begrijp hem, maar we kunnen geweld en agressie niet tolereren”.

“Het familielid helpt ons nu bij de begeleiding van de opname. Hij helpt bij het vervoer en bij de schoonmaakwerkzaamheden. Ik zag dat hij spijt had van zijn fouten, anders had ik niet ingestemd met een compromis. Mijn doel was om zijn bewustzijn te vergroten. Ik heb nagedacht over een resultaatgerichte aanpak. Ik hoop dat deze bemiddelingspogingen vaker zullen worden gebruikt,” aldus de dokter.

Sabah

O.A. ✅