De Amerikaanse ambassadeur van de V.S. in Turkije, John Bass, heeft gezegd dat Turkije en ISIS nooit aan oliehandel hebben gedaan.

“Na verder onderzoek komen wij tot de conclusie, dat er nooit enige vorm van oliehandel heeft plaatsgevonden tussen Turkije en ISIS”, dit verklaarde de ambassadeur op 23 december in een tv-interview.

“Er waren wel smokkeloperaties op kleine schaal die hebben plaatsgevonden op de grens met Syrië. De Turkse overheid heeft belangrijke stappen ondernomen in 2014 om een einde te maken aan deze illegale smokkeloperaties.”

De minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Çavuşoğlu, vertelde aan de pers op 16 december dat John Kerry en de CIA zich hadden verontschuldigd tegenover Turkije over de valse verklaringen die gemaakt waren met betrekking tot een vermeende oliehandel tussen Turkije en ISIS.

“een geschreven verontschuldiging van de CIA en een persoonlijke verontschuldiging van Kerry”

Tijdens een vergadering van de Veiligheidsraad van de VN had Kerry beweerd dat er informatie voorhanden was dat Turkije olie importeerde van ISIS. De minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavuşoğlu was aanwezig op die vergadering.

De bewijzen, waaronder coördinaten van de foto’s, werden na aandringen van de minister overgeleverd. Het dossier werd onderzocht door de Turkse inlichtingendiensten. Deze kwam tot de conclusie dat de foto’s inderdaad waren getrokken boven Turkije. Echter de vrachtwagens die te zien waren op de foto’s, waren van een asfaltbedrijf en hadden niets te maken met een vermeende oliehandel.

Na de informatie te hebben overgebracht aan de CIA voor verder onderzoek, volgde er een geschreven verontschuldiging van de CIA en een persoonlijke verontschuldiging van Kerry aan het adres van de Turkse overheid.

Toen John Bass gevraagd werd of de VS zich had verontschuldigd vertelde hij: “Ik wens mij niet in te mengen met de communicaties die hebben plaatsgevonden tussen de overheden en hun ministers. Wat ik wel wens te zeggen, is dat wij een zware fout hebben gemaakt. Wij geven dat ook toe, ook wij maken soms fouten”.

“VS verzet zich tegen het idee dat de PYD en de YPG een staat in Noord Syrië vestigen”

Over de PYD en de YPG verklaarde hij verder in het interview dat de VS zich verzet tegen het idee dat dezen een staat in Noord-Syrië zouden oprichten.

“Hetgeen wij voor ogen hebben is voor Turkije geen strategische problemen te veroorzaken in de militaire operaties die in Syrië plaatsvinden. Bovendien vergeten wij zeker niet dat Turkije een sterke NATO-bondgenoot is. Daarom zullen wij op geen enkele manier eender wie steunen, noch hebben wij eender wie gesteund, die een staat binnen Syrië wil starten. Het feit dat de YPG de strijd is aangegaan tegen ISIS veranderd hier niets aan voor ons”.

Turkije en de VS hebben een verschillend standpunt wat betreft de PYD en de YPG. Turkije ziet deze terroristische organisaties als verlengstukken van de PKK. De VS daarentegen ziet de YPG en de PYD als strategische partners in de strijd tegen ISIS.

Hurriyet