De Verenigde Staten bevestigden dinsdag dat de Syrische zijvleugel van de PKK, de gewapende Volksbeschermingseenheden (YPG) nog steeds kinderen jonger dan 15 jaar aanwerven en gebruiken als militanten. Dit ondanks het tekenen van een inspanningsverbintenis met een internationale organisatie in juni 2014 om alle strijders jonger dan 18 jaar te demobiliseren.

In zijn jaarlijks verslag in verband met mensenhandel, zei het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de V.S. dat de groepering jongens en meisjes aanwerft, waarvan sommigen jonger zijn dan 15, en hen indoctrineert en naar trainingskampen stuurt. In sommige gevallen worden de kinderen met geweld tegen de wil van hun familie meegenomen.

Kinderen in Syrië en Irak kwetsbaar

Het verslag zei dat de kinderen in Syrië en Irak kwetsbaar zijn voor de gedwongen aanwerving door gewapende groeperingen zoals de PKK, YPG, Daesh en Iraanse militanten.

De PKK en de YPG hebben een verleden van kindermisbruik en het dwingen van kinderen om soldaten te worden. Eerder in 2017, dwong de YPG alle meisjes en jongens boven de leeftijd van 16 in de stad Manbij, gelokaliseerd aan de westelijke oever van de Eufraat, zich in te schrijven voor militaire dienst.

Jezidi-kinderen

De Jezidi’s, een regionale minderheidsgroep, zijn ook slachtoffer geworden van repressieve daden vanwege de PKK en de Democratische Unie Partij (PYD). De terroristische groeperingen stuurden naar verluidt Jezidi-kinderen het slagveld op, door hen ofwel te misleiden ofwel te ontvoeren in Irak en Syrië, stelde Gouverneur van het Sinjar district Mehma Halili van de Koerdische Democratische Partij (KDP) vorig jaar.

Op 1 september 2016, ging een filmpje viraal op het internet van een klein meisje dat naar verluidt wordt verteld om een automatisch geweer af te vuren in een gebied dat gecontroleerd wordt door de PYD in Noord-Syrië. Het filmpje werd door Twitter-gebruikers beschreven als het zoveelste bewijs van kindermisbruik door de terroristische groep.

V.N.-Verdrag inzake Rechten van het Kind

Met betrekking tot de betrokkenheid van kinderen in een gewapend conflict, stelt het V.N.-Verdrag inzake de Rechten van het Kind dat “Gewapende groeperingen die onderscheiden zijn van de gewapende troepen van een land onder geen enkele omstandigheid, kinderen onder de leeftijd van 18 jaar mogen aanwerven of misbruiken bij vijandigheden.”

Sabah