Screenshot: www.volkskrant.nl

Er komt fel protest vanuit Ankara tegen het arrestatiebevel voor twaalf leden van de veiligheidspersoneel van de Turkse president Erdogan in de VS. Bij een recent bezoek aan president Trump raakten anti-Erdogan betogers slaags met het veiligheidspersoneel van Erdogan.

Los van de feiten willen we hier toch maar weer eens wijzen op de verschrikkelijke partijdigheid van media en overheden in dit mediagenieke gegeven.

Mainstream media

In de mainstream media doet men dit incident voor als een gevecht tussen een tegen de Armeense genocide protesterende massa (zie bovenstaande foto) en vechtgrage bodyguards. Het zijn de bodyguards van Erdogan en dus goed menende Armeniërs die met mekaar slaags zijn geraakt. Meteen is de toon gezet, het verhaal krijgt zijn legitimiteit en gaat voor waar de wereld in.

Dat Ankara reageert op het arrestatiebevel via de minister van Buitenlandse Zaken die de Amerikaanse ambassadeur tot de orde roept is hierbij van geen belang meer.

PKK en Gulen

Ontegensprekelijk waren er enkele anti-Armeense genocide betogers maar voor de Turken waren de meerderheid van de betogers PPK-sympathisanten en aanhangers van de Gülenbeweging.

Het handgebaar van de protesterende groep in Washington komt overeen met het handgebaar van de aanhangers van de PKK

We laten het even in het midden wie er nu juist aan het betogen was. Hoe dan ook onze mainstream media omschrijven deze groepen als legitieme oppositiebewegingen in Turkije, hierbij maakt het niet uit wat de Turken zelf zeggen.

PKK is geen pro-Koerdische beweging

Hoe vaak hebben we er nu al op gewezen dat de PKK niet gelijk staat aan een pro-Koerdische beweging (de PKK is een separatistische terroristische groep en als dusdanig door Europa en de VS erkent). De PKK is dus geen pro-Koerdische beweging en verdient geen enkele legitimiteit en laten we hierbij de laatste bloederige aanslag bijv. aan het Besiktas stadion van december laatst nog maar even in herinnering brengen. In Brussel mocht deze PKK onlangs nog propaganda tentjes opzetten.

Om over de miskende rol van de Gülenbeweging bij de coup van juli 2016 nog maar even te zwijgen. Het maakt voor onze media en overheden niet uit wie er feitelijk tegen Erdogan betoogt, als ze maar betogen het is altijd goed.

Foute percepties over Turkije

De Turken zijn ontzettend boos omdat deze foute percepties in Europa en de VS blijven bestaan. Deze percepties leiden immers ook heel vaak tot foute beslissingen in de VS en Europa, waarbij enige kritische zelfreflectie nauwelijks nog relevant lijkt.

Screenshot: www.nu.nl

Hoe is het mogelijk dat dit incident überhaupt heeft kunnen plaatsvinden in de VS. Deze betoging had immers (van welke protestgroep dan ook) nooit zo kort in de omgeving van de Turkse president mogen plaats vinden. We herinneren ons allemaal de enorme veiligheidsmaatregelen die Brussel al dan niet onder druk van de Amerikanen moest nemen bij het bezoek van Trump aan Brussel. Moest er een dergelijk incident in Brussel hebben kunnen plaatsvinden?

En deze analyse maken de Turken, natuurlijk ook. Op zijn minst hadden de Amerikaanse politie en veiligheidsdiensten dit incident nooit mogen hebben laten plaatsvinden. En nu nog eens de Amerikaanse justitie die 12 bodyguards een arrestatiebevel bezorgt. Dat is koren op de molen, olie op het vuur gooien. Natuurlijk zijn de Turken en hun President nu razend.

Als de media, de politiek en justitie met twee maten en gewichten beginnen (trouwens al enkele jaren inzake Turkije) wegen is dat zeker niet goed voor de geopolitieke stabiliteit.