foto: Minister van Energie Berat Albayrak | bron: AA

Turkije plant diepzeeboringen naar haar oliereserves in het Westelijk gedeelte van de Zwarte zee tegen 2018. Dit verklaarde Minister van Energie Berat Albayrak op 8 november. Hij voegde hieraan toe dat Turkije de Akkuyu kerncentrale operationeel zal maken tegen 2023.

“In de laatste 14 jaar is er ongeveer 9.3 miljoen dollar geïnvesteerd geweest in de zoektocht naar olie en gas en de exploitatie daarvan. Tussen 2017 en 2019 is voorzien dat er 867 miljoen dollar geïnvesteerd wordt door Turkse investeerders en 4.31 miljard dollar aan buitenlandse investeringen in de eigen olie-en gas sector.” Dit verklaarde hij voor een parlementaire commissie inzake planning en begroting.

Verhoging capaciteit

Verder verklaarde de minister dat de huidige consumptie van natuurlijk gas ongeveer 50 miljard kubieke centimeter (cm³) bedraagt. Albayrak stelt dan ook dat Turkije haar opslagcapaciteit zal verhogen tot 10 miljard cm³. Ook verklaarde hij dat er plannen gemaakt zijn, in twee fasen, voor de opslagplaats van gas in Tuz Gölü. De eerste fase in zal verwezenlijkt worden 2017, de tweede in 2019.

“De totale opslag capaciteit van dit project wordt verwacht 5.4 miljard cm³ te zijn en de dagelijkse potentiële verbruikscapaciteit wordt geschat op 80 miljard cm³”, verklaarde hij verder. Wij plannen ook de start van een derde fase, in samenwerking met de “North Marmara Natural Gas Storage facility” zodanig van Turkije het epicentrum te maken van de internationale gashandel.

Investering van 20 miljard dollar

Turkije verwacht dat zijn Akkuyu kerncentrale, een investering van 20 miljard dollar, operationeel zal zijn tegen 2023. De werken aan de kerncentrale, die het resultaat zijn van samenwerking met Rusland, zijn in versnelde tempo hernomen van moment de banden tussen de twee landen hersteld werden in navolging van maandenlange spanningen nadat Turkije een Russisch oorlogsvliegtuig had neergehaald vorig jaar.

Albayrak zei dat de huidige productie in elektriciteit verhoogd was naar 78.072 megawatts tegen eind september, toevoegend hieraan dat Turkije als doel heeft haar aandeel in het opwekken van stroom met kolen te verhogen.

“Wij doelen erop het aandeel in de opwekking van onze elektriciteit productie, d.m.v. kolen, te verhogen tot 60 miljard kwh tegen 2019”, voegde hij hieraan toe.

Albayrak sprak lof over de projecten van Turkije in verband met haar hernieuwbare energie. Deze staan momenteel in voor 32.2 procent van de totale elektriciteitsopwekking. Als onderdeel van het 2015-2019 strategisch plan, neemt het ministerie de verwezenlijking van de opwekking van energie; 32.000 megawatts door waterkrachtcentrales, 10.000 megawatts door windcentrales, 1.000 megawatt in geothermische centrales, 3.000 megawatt door zonnecentrales en 700 megawatt in biomassa, in het vizier.

“In het laatste decennium werd er ongeveer 52 procent van de investeringen gemaakt binnen de elektriciteitsproductie in herbruikbare energie. “ Aldus Albayrak.

Hurriyet