Saadet Oruç

Het is ondertussen een feit dat de pro-PKK partij, de HDP een bepaalde identiteit verdedigde. Bovendien is het duidelijke geworden dat de HDP alle identiteiten verdedigde die de PKK terreurorganisatie sponsorde en haar sympathisanten. Zo weigerden ze niet enkel de PKK als een terreurorganisatie aan te wijzen, bovendien weigerden zij de PKK immoreel te noemen en elke negatieve connotatie eraan te verlenen.

Eenieder die niet op hoogte is van het ,nu al 32 jaar, terroristisch parcours van de PKK zou zeer gemakkelijk kunnen geloven dat deze een onschuldige organisatie is die opkomt voor de rechten van de “Koerden”. De HDP is geen zelfstandige partij die haar eigen beleid mag uitvaardigen, aangezien de controle over deze in handen is van de PKK.

Goedkeuring PKK

Sterker nog, niemand in de HDP partij durft naar voren te brengen dat zij onafhankelijk opereren van de PKK terreurorganisatie. Elk lid van die partij moet goedkeuring verkrijgen van de PKK top, die verzameld is in het Qandil gebergte, voordat hij/zij zichzelf kandidaat mag stellen voor de verkiezingen. Indien een HDP-kandidaat geen PKK referentie heeft op zijn/haar CV moet deze ten minste een band hebben met een andere PKK-afdeling. Het is ‘not done’ de terroristische activiteiten van de PKK  in vraag te stellen binnenin de HDP fracties, dit omdat het gedachtegoed van de PKK als het meest superieure heerst binnen de HPD kringen.

Het zijn dan ook de officiële leden van de HDP die sterke, tot zelfs intieme, banden hebben met de PKK, die overigens als een terreurorganisatie erkend is door de meeste landen en internationale organisaties, die in het vizier staan van de Turkse overheid.

De vragen die hieruit volgen zijn uitermate simpel, zodanig zelfs dat ze enkel met oprechtheid beantwoord dienen te worden:

  1. Zou het verantwoord zijn van een westerse parlementair om zijn vertrouwen te geven en te vestigen in een terreur netwerk?
  2. Kan een westerse parlementair deelnemen in een begrafenisceremonie die gegeven wordt aan een ISIS terrorist, of zelfs eender welke militant van een andere terroristische organisatie?
  3. Moeten kandidaten van een politieke partij de goedkeuring verkrijgen van een terroristische groep?
  4. Indien er leden van het politieapparaat ven een land schuldig bevonden worden bescherming te verlenen aan zulke politici, dan zou men toch een berisping mogen verwachten van hun eigen partij collega’s?

U zal dan ook verwelkomd zijn binnen de HDP afhankelijk van de graad dat u uw aanhang voor de PKK bevestigt en u vijandigheid t.a.v. de staat vertoont. De levensstandaard en de toekomst van de Koerden is dan ook geen zorg voor de partij aangezien het politieke agenda gedicteerd wordt door de PKK. Momenteel worden de PKK en haar bondgenoot in Syrië, m.n. de PYD, beschouwd als een geallieerde kracht door sommige Westerse actoren die soelaas brengt in het conflict. Dit monsterverbond markeert dan ook de meest betreurenswaardige alliantie in onze geografische geschiedenis.

Wie zal zich verzetten tegen de banden die heersen tussen de PKK en de HDP?

De PKK staat op punt de oorlog te verliezen”, kon men lezen in de Westerse media, verwijzend naar de Koerden die hun steun intrekken door de aanhoudende oorlogsmisdaden in de zuidoostelijke steden van Turkije. Als gevolg hierop zijn de inwonende van het zuidoostelijke deel begonnen met hun steun terug te nemen als straf aan de HDP die de problemen bijgevolg minimaliseerde.

Reactionair hierop werd het gebod voor rechtvaardigheid door de Turken, dat met de voeten was getreden door de HDP leden, geïmplementeerd. Omdat dit gedrag zo voorzienbaar was heeft de bevolking van die steden, waar die politici verkozen werden, gereageerd op een democratisch gerijpte manier.

In plaats van de sentimenten van de Turkse samenleving te hypothekeren zouden de vrienden van Turkije moeten bijdragen in een welgemeende steun voor de politieke stabiliteit en welvaart van de staat. Het Turks volk heeft het potentieel om alle problemen te overkomen. Buitenlandse bemoeienis zal resulteren in de uitsluiting van diegenen die door hun bemoedigd werden. Een samenlevingsmodel dat geënt is op de maatschappelijke realiteit kan enkel bekomen worden als resultaat van ons eigen potentieel.

Laten wij dus onze eigen problemen oplossen in een nationaal en regionaal kader.

Aan onze geliefde strategische bondgenoten, wij vragen u te stoppen om Turkije te behandelen als een stuk in een schaakpartij.

Sabah