De Turkse maffiabaas Sedat Peker

De Turkse maffiabaas Sedat Peker heeft twee identificatienummers vrijgegeven die volgens hem toebehoorden aan containers geladen met cocaïne die van Colombia naar Turkije werden vervoerd.

Peker zei dat het Turkse Ministerie van Binnenlandse Zaken weliswaar op de hoogte was van deze zending, maar “niets ondernam”.

De Turkse maffiabaas Sedat Peker heeft beweerd dat twee containers met in totaal 4,9 ton cocaïne onderweg zijn van Colombia naar Turkije. Peker gaf ook twee nummers vrij die volgens hem de nummers van deze containers waren.

“De ambtenaren van de Colombiaanse ambassade bezoeken ons ministerie van Volksgezondheid. Ons ministerie van Binnenlandse Zaken doet niets met betrekking tot 4 ton 900 kilogram cocaïne die naar ons land zal komen; iedereen weet hier nu van,” zei Peker in een reeks tweets op 16 november.

Hij zei dat noch het ministerie van Volksgezondheid noch het ministerie van Binnenlandse Zaken de Colombiaanse autoriteiten om informatie had gevraagd over deze vermeende cocaïnezending.

“Maar ons ministerie van Binnenlandse Zaken noch het ministerie van Volksgezondheid moeten de moeite nemen. Ik heb dit werk namens hen gedaan. Ik heb de nummers achterhaald van de twee containers die geladen zijn met 4 ton 900 kilogram cocaïne,” zei Peker, terwijl hij twee identificatienummers vrijgaf.

“Zoals elk vliegtuig, elk schip een nummer heeft, hebben containers dat ook. Aan de hand van deze nummers kan worden nagegaan waar die container zich in de wereld bevindt, waar hij heen zal gaan, aan welk bedrijf hij zal worden geleverd. U [de Turkse overheid] hoeft niet langer informatie te vragen aan de Colombiaanse overheid. Daar ben ik ook achter gekomen,” zei Peker.

Ondertussen zei de Turkse Arbeiderspartij (TİP) wetgever en journalist Ahmet Şık dat hij van Peker had te horen gekregen dat de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) de maffialeider de verzekering hadden gegeven hem niet aan Turkije uit te leveren.

“Ik heb met hem gesproken. We hebben hem ook schriftelijke vragen gesteld. Hij beweert dat er geen wettelijke garantie is over zijn terugkeer [naar Turkije] en dat hij geen levensveiligheid heeft. Maar hij zegt ook dat de ambtenaren van de VAE hadden gegarandeerd dat ze hem niet zouden uitleveren [aan Turkije],” zei Şık tijdens een interview met Fox TV op 16 november.

Sinds mei heeft Peker reportages gedeeld over de corruptie van de huidige en voormalige Turkse autoriteiten, hoofden van veiligheidsdiensten, politici en zakenlieden.

In een van zijn vroegere video’s beweerde de maffiabaas een cocaïnesmokkel van Latijns-Amerika naar Turkije te onthullen. Hij heeft zelfs de zoon van ex-premier Binali Yıdırım, Erkam Yıldırım, betrokken bij deze smokkel van Venezuela naar Turkije.

Peker zei in mei dat na een inbeslagneming van 4,9 ton voor Turkije bestemde cocaïne in Colombia in juni jongstleden, werd begonnen met het zoeken naar een nieuwe route voor de cocaïnesmokkel.

De maffialeider beweerde dat Erkan Yıldırım in januari en februari 2021 twee bezoeken aan Venezuela heeft gebracht om een nieuwe route voor cocaïne naar Turkije uit te stippelen.

Bron: Turkse media