De leiders van 181 belangrijke stammen in het zuidoosten van Turkije hebben hun steun betuigd aan de Turkse staat. Vertegenwoordigers van de stammen hebben een gezamenlijke verklaring gemaakt waarin ze het geweld van de PKK veroordelen.

Tijdens de zomer van 2015 hernam de PKK haar gewapende campagne en bracht een twee jaar durende wapenstilstand met de Turkse staat ten einde. Het zuidoosten van Turkije is de voornaamste operatiebasis van de terroristische organisatie.

Overloopeffect van de Syrische burgeroorlog

Hiernaast heeft de YPG ook grote stukken territoria van de Islamitische Staat veroverd. Zowel Turkije als de Verenigde Staten beschouwen de PKK als een terroristische organisatie maar haar zuster organisatie de YPG wordt – ondanks de vele bewijzen die de link tussen beide organisaties aantonen – niet door Washington als een onderdeel van de PKK gezien.

Sinds het staakt-het-vuren ten einde kwam heeft het zuidoosten van Turkije te maken gehad met een overloopeffect van de Syrische burgeroorlog; waardoor aanvallen van de PKK en ISIS steeds regelmatiger voorkomen. Buiten het geweld zorgt dit ook voor polarisering tussen verschillende etnische religieuze en politieke groeperingen.

Wij zijn tegen terrorisme in al zijn vormen”

Op zondag kwamen 181 leiders van de verschillende stammen uit de regio samen om hun ongenoegen te uiten over de terroristische groeperingen. De verklaring werd door stamleider Iskender Ertus voorgelezen: “We zijn tegen geweld, staatsgrepen en terrorisme in al zijn vormen… We veroordelen het PKK-terrorisme en zijn voor de rechtvaardige maatregelen die de Turkse staat inneemt tegen terroristische organisaties”.

We zullen de eenheid en de vrede in ons land beschermen

De steun van de stammen is altijd al belangrijk geweest voor het garanderen van de veiligheid in het voornamelijk rurale zuidoosten van Turkije. Sommige hadden vragen over de positionering van de stammen met betrekking tot de mislukte staatsgreep in juli. Ertus herhaalde in zijn verklaring dat de stammen de Turkse staat ondersteunen: “De afgelopen weken deden roddels de ronde dat we steun hadden ontvangen van buitenlandse mogendheden en dat we de Gulenisten ondersteunden, deze roddels zijn nefast onwaar en hebben onze gemeenschap diep gekwetst. De stammenleiders van de regio staan klaar om de eenheid en de vrede in ons land te beschermen”.

TRT