Het Turkse parlement heeft tijdens een nieuwe stemmingsessie 3 nieuwe artikels goedgekeurd, om de grondwet aan te passen.

In essentie wordt de macht van het parlement uit handen gegeven aan de president. De artikels definiëren verder de rechten en plichten van de toekomstige president. Artikel 6, het eerste van de 3 artikels die gisteravond werden besproken, werd met een meerderheid van 343 stemmen goedgekeurd.

Het artikel zal de manier waarop het parlement haar informatie kan verkrijgen en controleren, veranderen. Eens de wet wordt goedgekeurd, zal het Turkse parlement alleen informatie kunnen aanvragen, vergaderingen kunnen houden om staatsgerelateerde materie te bespreken en een schriftelijke aanvraag kunnen indienen om een minister ter verantwoording te roepen. Volgens het artikel zal het parlement niet langer de macht hebben om een motie van wantrouwen in te dienen.

Rechtstreekse verkiezingen

Verder zal de president ook zijn banden met de politieke partijen mogen behouden. Tot op heden, moest de Turkse president een eed afleggen waarin hij verklaarde onpartijdig te zijn. Artikel 7 stipuleert dat de president ten minste 40 jaar oud moet zijn, een universitair diploma moet hebben en het Turkse burgerschap moet hebben. Verder stipuleert het artikel dat de president door middel van rechtstreekse verkiezingen zal worden aangesteld.

Controverse

Het meest controversiële artikel is echter artikel 8. In het artikel worden de rechten en plichten van de toekomstige president gedefinieerd: de volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoerende macht zal nu bij de president liggen. De president zal eveneens aangeduid worden als staatshoofd, de autoriteit hebben om nieuwe wetten uit te vaardigen en nieuwe wetsvoorstellen terug naar het parlement te sturen voor revisie.

Presidentieel decreet

Verder zal de president het recht hebben om een presidentieel kabinet samen te stellen, beleidsmedewerkers aan te duiden en de macht hebben om een regering van haar functies te ontslaan. Naar analogie met de Verenigde Staten, zal de president ook de macht hebben om een presidentieel decreet uit te vaardigen, waardoor het voor de president niet nodig is om een maatregel voorbij een protesterend parlement te loodsen.

Vechtpartijen

In vergelijking met de hevige debatten op woensdagavond, verliep de stemming op vrijdag op een redelijk gemoedzame manier. Eergisterenavond leidde het debat zelfs tot regelrechte vechtpartijen in het parlement.

https://www.youtube.com/watch?v=1g7DRJ-TZBs

 

Turkije wordt gereduceerd tot een partijstaat

Volgens parlementslid Deniz Baykal, lid van de oppositiepartij CHP, zal de stipulatie, dat de president zijn banden met de politieke partijen mag behouden, leiden tot een schending van de machtsverdeling. “De staat zal gereduceerd worden tot een partijstaat. Door het wetsontwerp goed te keuren, openen de Kamerleden de deur om het dictaat regime van het Midden-Oosten naar Turkije te brengen,” aldus Baykal.

Scheiding der machten

Burhan Kuzu, kamerlid voor de AK-partij

Burhan Kuzu, kamerlid voor de AK-partij beantwoordde de kritiek van de CHP met de volgende woorden: “Volgens de Kamerleden van de oppositiepartijen wordt de scheiding der machten geschonden. In tegenstelling tot het presidentieel systeem hebben we nu, in huidige parlementair systeem, geen echte scheiding der machten. Wat we hier zien, is gewoon een discussie tussen een oppositiepartij en de regering, een regering die samengesteld werd dankzij een meerderheid in het parlement,” voegde Kuzu hieraan toe.

Hürriyet.