İsmail Kahraman, lid van de hoge adviesraad van de president, riep op tot een religieuze grondwet, terwijl hij het schrappen van ongewijzigde artikelen uit het handvest verdedigde.

Presidentieel Hoge Adviesraad (YİK) lid İsmail Kahraman, een lange tijd islamistische politicus, heeft gezegd dat de Turkse grondwet zou moeten worden veranderd in een religieuze grondwet.

Kahraman, die een controversieel figuur was tijdens zijn ambtstermijn als parlementsvoorzitter van de regerende Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP), verdedigde ook de uitsluiting van ongewijzigde artikelen.

Volgens de 80-jarige politicus zijn het parlementaire systeem en het secularisme – van kracht sinds de oprichting van de Turkse Republiek – onverenigbaar met democratie. Volgens hem zou Turkije eerder een religieuze grondwet moeten aannemen die kan worden gewijzigd naar “goeddunken van het volk”.

President Recep Tayyip Erdoğan dringt al langer aan op een nieuwe grondwet in Turkije.

In februari zei hij dat de huidige grondwet, die in 1982 werd aangenomen na de militaire staatsgreep van 1980, de “onuitwisbare” sporen van “militaire voogdij” bevatte. Hij zei dat de nieuwe grondwet een “burgerlijke” grondwet moest zijn.

“Misschien is de tijd gekomen dat Turkije een debat voert over een nieuwe grondwet”, zei Erdoğan in februari.

“Dit werk moet worden uitgevoerd in het bijzijn van het volk en door de deelname van al hun vertegenwoordigers op een transparante manier, en de tekst die daaruit voortkomt moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan het volk.”

“Onveranderlijke artikelen moeten niet in de grondwet worden opgenomen. Ze moeten veranderd kunnen worden naar de wil van het volk,” zei Kahraman.

“Om aan de eisen van democratie te voldoen, moet het volk samenkomen om zichzelf te besturen en een besluit te nemen. Het parlementaire systeem is onverenigbaar met democratie”.

In februari moedigde de president alle politieke partijen aan om nieuwe versies van de grondwet op te stellen – de rechtse Nationalistische Bewegingspartij (MHP), die deel uitmaakt van de Volksalliantie met de AKP, betuigde zijn steun voor het plan.

Kahraman veroordeelde het secularisme dat centraal staat in de Turkse grondwet en riep op tot een kortere, beknoptere en naar de wil van het volk vormgegeven grondwet.

Hij benadrukte in het bijzonder de behoefte aan een grondwet waarin religie is opgenomen.

“Er zijn slechts vijf grondwetten in de wereld die secularisme als beginsel bevatten. In vijf van de 195 landen wordt secularisme als beginsel genoemd. Frankrijk is het enige land waar dat geen religie betekent. In de overige landen bestaat een grondwet die verenigbaar is met godsdienst”, zei hij.

Hij benadrukte ook dat eerder opgestelde grondwetten – en ook de huidige grondwetten – al ruimte bieden voor religieuze beginselen en instellingen.

Bron: Hürriyet