Voor het komt tot een referendum, moeten de voorgestelde veranderingen nog de goedkeuring krijgen van de 330 parlementsleden. Indien er 367 voorkeursstemmen zijn, dan wordt de wet goedgekeurd, zonder dat er een referendum nodig is. Echter de AK-partij heeft aangegeven dat ze toch van plan is een referendum te houden, al zijn ze daartoe in die veronderstelling niet verplicht.

Indien het voorgestelde pakket, de 330 stemmen niet haalt, zal ze achterwege gelaten worden. Indien ze voor akkoord gestemd wordt in het parlement, zal ze aan de Turkse president voorgelegd worden ter goedkeuring. Hij kan het pakket, binnen twee weken, terugsturen naar het parlement voor een herziening. Na de goedkeuring van de president, zal er na 60 dagen een referendum plaatsvinden. Om het pakket door het referendum te krijgen, is een gewone meerderheid nodig van allen die stemgerechtigd zijn.

Er onstond veel controverse rond het feit dat de AK-partij de eerste vier artikels van het grondwet wou veranderen. Hierop reageerde de Turkse premier als volgt: “Wij hebben nooit zulke voorstellen gedaan, noch associëren wij ons met mensen die zulke veranderingen wensen. Ik zeg het u luid en duidelijk, deze artikelen vormen de funderingen van de Turkse Republiek en zij zijn onmisbaar voor onze Staat.”

Referendum zal doorgaan op 2 april 2017

Na het volgen van de parlementaire debatten, wordt het zeer waarschijnlijk dat het referendum zal doorgaan op 2 april 2017. Nochtans zijn er stemmen die beweren dat een referendum niet georganiseerd kan worden tijdens de noodtoestand. De voorzitter van de grondwetscommissie, Mustafa Şentop, verklaarde aan de pers dat er geen hindernis is volgens de wet om tijdens de noodtoestand een referendum te houden. “Het is mogelijk om een referendum te organiseren en het is bovendien perfect wettelijk, onlosmakelijk of er een noodtoestand is. Bovendien is het zelfs zo dat de noodtoestand waar wij ons nu in bevinden, niets te maken heeft met de grondwettelijke voorstellen,” verklaarde hij verder.

Sabah