Ali Erbaş

Het hoofd van de Diyanet, Ali Erbaş, heeft gezegd dat kinderen moeten worden beschermd tegen andere ideologieën dan de Islam, en hij waarschuwde tegen “organisaties die deïsme en atheïsme propageren”.

Het hoofd van Turkije’s Religieuze Zaken Directoraat (Diyanet) heeft gezegd dat kinderen moeten worden beschermd tegen andere ideologieën dan de islam, terwijl hij waarschuwde tegen “organisaties die deïsme en atheïsme promoten.”

“Laten we onze kinderen niet laten vallen voor bijgelovige opvattingen,” vertelde Ali Erbaş aan vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties en opinieleiders in de zuidoostelijke provincie Diyarbakır.

Andere ideologieën dan islam

“Laten we onze kinderen beschermen tegen andere ideologieën dan de islam en verschillende organisaties en structuren die ongelovigheid, atheïsme, deïsme en Zoroastrisme promoten. We zouden een zonde begaan als we hen niet beschermen,” zei hij.

Erbaş, die bekend staat om zijn islamitische uitspraken, heeft het vaak gemunt op atheïsten en deïsten. In oktober vorig jaar zei Erbaş dat al het kwaad verwacht kan worden van een individu dat niet in het hiernamaals gelooft”.

Hij werd aangeklaagd door de Vereniging voor Atheïsme omdat hij het leven van ongelovigen in gevaar zou hebben gebracht en “zou hebben aangezet tot haat en vijandschap bij het publiek”.

Bron: Turkse media

Diyanet: Turkse boze oog ‘Nazar’ strijdig met islamitisch geloof