De Turkse regering werkt aan een “normalisatieplan”. Zo moet de industrie geleidelijk aan weer opgestart worden, zonder “de klok terug te draaien.” Dat zegt vice-president Fuat Oktay in een interview met de krant Hürriyet.

Er is weliswaar een dalende trend in het aantal besmettingen, maar toch is het nog te vroeg om nu al goed nieuws te brengen, vóór het Suikerfeest, op het einde van de heilige maand Ramadan.

“We zijn op goede weg in de strijd tegen het virus. De dalende trend heeft zich ingezet. We hopen dat we in mei nog een aanzienlijk eind verder staan. We willen geleidelijk weer naar een normale situatie gaan, zonder wat we in deze strijd bereikt hebben weer teniet te doen.”

De regering heeft een plan klaar om alle sectoren stap voor stap te laten heropstarten, zowel de publieke als de privésector.

“We werken aan een geïntegreerde aanpak, waarbij we rekening houden met de standpunten van het ministerie van Volksgezondheid en de Wetenschappelijke Raad.”

“Het einde is in zicht. We moeten de situatie stap voor stap evalueren, als een dynamisch proces,” zegt Oktay. Hij verzekert ons dat alle informatie rond het coronavirus dagelijks bijgewerkt wordt.

Niet terug naar wat we gewoon zijn

Verder zei Oktay dat het stappenplan, waar de regering aan werkt, er niet zal voor zorgen dat alles weer exact hetzelfde wordt als voor de corona-uitbraak.

Er zal een nieuwe definitie van normaliteit ontstaan, waarin de hygiëneregels en de regels voor sociale afstand behouden zullen blijven, alsook het dragen van mondmaskers op drukke plaatsen.

“Degenen die een dienst verlenen en degenen aan wie ze die verlenen, zullen voorzichtig zijn.”

Hij benadrukte dat alle bedrijven de nieuwe regels zullen moeten volgen en dat er strikte controles zullen komen.

Voorbereid op alle scenario’s

Verder onderstreepte hij dat het stappenplan rekening houdt met alle mogelijke scenario’s, van het beste tot het slechtste.

“Niemand zegt dat het virus de wereld al uit is. We zijn op alles voorbereid.”

We werken ook aan protocollen waarin wordt aangegeven hoe we te werk moeten gaan als er nog een besmetting ontdekt zou worden op het moment dat het normalisatieplan al in voege is.

“Op die manier weten alle betrokken instanties wat ze moeten doen in zo’n situatie.”

“Het is beter om dat nu al vast te leggen, dan [later] als er paniek uitgebroken is. We zullen handleidingen opstellen en die verdelen naar alle relevante autoriteiten.”

Te vroeg om voor Suikerfeest al te versoepelen

Volgens de vice-president is het te vroeg om vóór het begin van het Suikerfeest al een aantal maatregelen los te laten.

“We hebben zelfvertrouwen gekregen in onze strijd tegen het virus. Er is eensgezindheid onder de bevolking en die willen we niet verbreken.”

“Anderzijds willen we ook de economie een nieuwe impuls geven. Hopelijk kunnen we Turkije weer naar de normaliteit leiden, zonder de klok terug te draaien.”

Bron: Hürriyet

S.V.R.