Kıvanç Tatlıtuğ

De Turkse Raad van State heeft deskundigen opgedragen te analyseren of Coca-Cola schadelijke ingrediënten bevat.

De uitspraak volgt op een klacht die is ingediend door een Turks onderdaan, die zei dat hij werkt op het gebied van de gezondheid en het onderwijs van kinderen.

De Turkse Raad van State heeft deskundigen opgedragen te onderzoeken of de frisdrank Coca-Cola schadelijke ingrediënten bevat, meldde de Turkse dienst van Deutsche Welle op 13 november.

De rechtbank vernietigde het vonnis van een lokale rechtbank, die een verzoek van Ethem Öztürk verwierp, die Coca-Cola wilde laten onderzoeken op chemicaliën, kankerverwekkende stoffen en andere schadelijke ingrediënten.

Öztürk, die naar eigen zeggen werkt aan de gezondheid en het onderwijs van kinderen, diende in 2014 een aanvraag in bij het ministerie van Land- en Bosbouw, opdat de autoriteiten de genoemde ingrediënten zouden bepalen en, als die er zijn, zouden voorkomen.

De aanvrager vroeg het ministerie ook om alle soorten reclame, verkoop en marketingmethoden van Coca-Cola te verbieden, onder verwijzing naar hun “nadelige invloed op kinderen”.

Na te zijn afgewezen, diende Öztürk een klacht in bij een rechtbank in Ankara om de afwijzing van het ministerie ongedaan te maken. De rechtbank verwierp de zaak in 2015 en zei dat de ingrediënten al waren geanalyseerd en dat het feit dat de drank wordt verkocht aantoont dat hij veilig is.

De rechtbank zei ook dat de smaakstoffen in Coca-Cola eerder waren goedgekeurd na risicoanalyses.

Niet afgeschrikt door beide afwijzingen, stapte Öztürk naar de Raad van State, die zijn klacht aanvaardde en zei dat de plaatselijke rechtbank de zaak had afgewezen zonder de genoemde ingrediënten te onderzoeken.

“De oplossing van deze kwestie vereist speciale en technische kennis, zodat een deskundige analyse nodig is”, aldus de rechtbank, die opmerkte dat het resultaat ook aan de onderneming moest worden meegedeeld, aangezien de uitkomst haar belangen zou schaden.

Verwacht wordt dat de plaatselijke rechtbank een deskundige zal aanstellen om Coca-Cola te analyseren en het verslag dat nadien zal worden opgesteld, zal beoordelen.

De uitspraak van de rechtbank zal worden bepaald in overeenstemming met de bevindingen van de deskundige.

Bron: Turkse media