In 2019 kende Turkije een lichte bevolkingsstijging, zo maakte het nationaal agentschap voor statistiek dinsdag bekend. En dat is goed, want het land heeft te kampen met de vergrijzing van de bevolking.

Eind 2019 woonden er 83,15 miljoen mensen in Turkije. Dat is 1,39% meer dan het jaar voordien, zegt het nationaal agentschap voor statistiek (TurkStat).

Uit de gegevens van TurkStat blijkt dat de Turkse bevolking het afgelopen jaar met 1,15 miljoen is toegenomen. Deze lichte stijging kan de ongerustheid over de verouderende bevolking van Turkije wat wegnemen. Het land hoopt dat probleem in het volgende decennium te overwinnen.

Foto: mensen lopen in en uit aan een metrobusstation in het district Altunizade in Istanbul (3 oktober 2019). Istanbul is nog steeds de dichtstbevolkte stad van Turkije, met een bevolking van meer dan 15,5 miljoen.

“In totaal waren er 41.721.136 mannen en 41.433.861 vrouwen,” luidt het bij TurkStat. Dat betekent dat mannen 50,2% van de totale bevolking uitmaken, tegenover 49,8% vrouwen.

Volgens de officiële cijfers groeide de bevolking in 2018 met 1,47% aan. “Het aandeel van de actieve bevolking, tussen 15 en 64 jaar, steeg van 62,5% in 2007 tot 67,8% in 2019.”

“Volgens diezelfde trend daalde het aandeel kinderen (0 tot 14 jaar) van 26,4% tot 23,1%, terwijl het aandeel ouderen (65 jaar en ouder) steeg van 7,1% tot 9,1%.”

De mediaan leeftijd eind 2019 was 32,4 jaar, tegenover 32 jaar in 2018.

Bevolking istanbul blijft groeien

Zo’n 92,8% van alle Turken leeft in steden en districtscentra, een stijging met 0,5 procentpunt tegenover het jaar voordien. 7,2% leet in kleine stadjes en dorpen. De bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per vierkante kilometer) lag 2 mensen hoger dan het jaar ervoor. In 2019 waren dat er 107 per vierkante kilometer.

Dichtsbevolkte stad van Turkije

In Istanbul, de dichtstbevolkte stad van Turkije, wonen er nu 451.543 mensen meer dan eind 2018. De stad heeft nu meer dan 15,5 miljoen inwoners. Maar liefst 18,66% van de totale bevolking van Turkije woont in Istanbul. “Het aantal mensen per vierkante kilometer was 107 voor Turkije en 2987 voor Istanbul,” aldus TurkStat.

Tweede stad van Turkije

De tweede stad van Turkije was de hoofdstad Ankara met 5,64 miljoen inwoners. Op de derde plaats kwam de provincie Izmir, aan de Egeïsche kust, met 4,7 miljoen. Bursa, een belangrijke industriestad, komt op de vierde plaats met 3,05 miljoen, gevolgd door het vakantieresort Antalya, aan de Middellandse Zee, met 2,5 miljoen mensen.

De stad met de minste inwoners was Tunceli, in het oosten van het land (slechts 84.660 inwoners). Voorlaatste was de stad Bayburt in het noordoosten (88.843) en vervolgens Ardahan, ook in het noordoosten (97.319).

Streven naar groei

De bevolking van Turkije is nog steeds relatief jong, maar toch blijft het aandeel ouderen stijgen. Turkije is niet de enige: grote delen van de wereld, in het bijzonder de ontwikkelde landen, hebben te maken met vergrijzing. De levensverwachting ligt op de meeste plaatsen een stuk boven de 70, in sommige landen zelfs hoger dan 90. Het aandeel ouderen is bepalend voor de economische groei van een land: enkel een jonge, werkende bevolking kan de economie doen groeien. Turkije staat 66ste op 167 landen inzake het aandeel ouderen in de totale bevolking.

Dus probeert het land het aantal geboortes omhoog te krijgen en werkende moeders te ondersteunen. Vorig jaar lanceerde de regering een nieuw pakket sociale voordelen voor gezinnen met tweelingen en drielingen. Voor 28.938 pasgeboren tweelingen en drielingen werd een prmie uitgekeerd.

De staat betaalt maandelijks TL 150 per kind. Tot dusver werd voor TL 26,2 miljoen aan premies uitgekeerd aan 14.350 ouders. Het totaal bedrag aan premies voor pasgeborenen in 2019 uitgekeerd was TL 477 miljoen voor meer dan 1,1 miljoen baby’s. Bij de geboorte van een meerling krijgen de ouders gedurende 2 jaar een maandelijkse bijdrage, op voorwaarde dat de kinderen gevaccineerd worden.

Ook geeft de staat eenmalig een premie van resp. TL 300, TL 400 en TL 600 voor elk eerste, tweede en volgende kind.

Bron: Sabah

S.V.R.