Prof. Dr. İsmet Koç, directeur van het Hacettepe Universiteit Instituut voor Bevolkingsstudies, benadrukte in zijn presentatie aan de Commissie voor Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen de daling van de bevolkingsgroei in Turkije.

Volgens Prof. Dr. Koç bevindt Turkije zich nu in een vergrijzingsproces en zal de bevolking na 2040 afnemen.

In zijn presentatie lichtte Prof. Dr. Koç de resultaten van het Adresgebonden Bevolkingsregistratiesysteem (ADNKS) van 2023 toe. Hij benadrukte dat de bevolkingsgroeisnelheid in Turkije is gedaald tot 1,1 promille.

Promille is een maat die aangeeft hoeveel de bevolking groeit per 1.000 inwoners per jaar. Dit betekent dat de bevolking jaarlijks slechts met 1,1 persoon per 1.000 inwoners toeneemt.

Ter vergelijking: in 2022 was deze groeisnelheid nog 7,1 promille, wat aangeeft dat de bevolking toen met 7,1 personen per 1.000 inwoners per jaar toenam. Deze scherpe daling is zeer opmerkelijk en zeldzaam in de wereld.

“Dit is een zeer significante daling, iets wat zelden voorkomt in de wereld,” aldus Prof. Dr. Koç. Hij gaf twee hoofdredenen voor deze daling: een aanzienlijke groep inwoners van Turkije is naar het buitenland verhuisd en het geboortecijfer is sterk gedaald.

Daling in Geboortecijfer

Prof. Dr. Koç wees erop dat het aantal geboorten is gedaald tot 958.000. “We zijn in termen van vruchtbaarheidsgraad achterop geraakt bij veel Europese landen. Er is ook een verschuiving in de leeftijd waarop vrouwen het meest vruchtbaar zijn.”

“Waar vrouwen van 20-24 jaar lange tijd de hoogste vruchtbaarheidsgraad hadden, is dit nu verschoven naar de leeftijdsgroep 25-29 jaar,” legde hij uit.

Vergrijzing van bevolking

Volgens Prof. Dr. Koç is Turkije nu officieel een land met een vergrijzende bevolking, volgens internationale classificaties.

“Het percentage van de bevolking dat 65 jaar en ouder is, is nu boven de 10 procent gestegen. Voor 2053 verwachten we dat van elke 100 gezinnen er 69 een kerngezin vormen, 28 uit gescheiden families bestaan en 3 een uitgebreide familie zijn,” concludeerde hij.

De bevindingen van Prof. Dr. Koç benadrukken de dringende noodzaak voor Turkije om zich aan te passen aan deze demografische veranderingen en passende beleidsmaatregelen te implementeren om de uitdagingen van een vergrijzende bevolking aan te pakken.

Erdogan waarschuwt voor geboortecijfers

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan’s campagne om duurzame economische groei te waarborgen door een grotere en jongere bevolking te stimuleren, wordt bedreigd door een laag geboortecijfer.

“We zitten onder het vervangingsniveau van 2,1 kinderen per vrouw,” zei Erdogan na een kabinetsvergadering laat op maandag.

“Eerlijk gezegd is dit een existentiële dreiging, een ramp voor Turkije.”

Bron: Hürriyet