De regerende Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) in Turkije overweegt een wijziging van de Dierenrechtenwet om euthanasie voor zwerfhonden mogelijk te maken.

De wijziging wordt binnenkort in het parlement verwacht, na aandringen van president Recep Tayyip Erdoğan op urgentie.

AKP-bronnen benadrukten dat huidige methoden zoals rehabilitatie, sterilisatie en opvangcentra geen resultaten hebben opgeleverd, en wezen op de aanhoudende stijging van het aantal straathonden en de groeiende risico’s voor de volksgezondheid.

AKP-functionarissen legden uit dat de nieuwe regelgeving elke gemeente zou verplichten om foto’s van honden in hun opvangcentra te maken en deze op een website voor adoptie te plaatsen.

Honden die binnen 30 dagen niet geadopteerd zijn, zouden via een dodelijke injectie worden geëuthanaseerd. De euthanasiemethode zou “medogeloos, pijnloos” worden uitgevoerd, aldus de AKP-bronnen.

Murat Pınar, wiens dochter stierf terwijl ze op de vlucht was voor zwerfhonden, steunde een nultolerantiebeleid voor zwerfhonden.

“Als onze regering voor hen wil zorgen, zullen we hen steunen. En als ze ze willen afmaken, mogen ze dat doen,” zei hij.

Halil Yılmaz, wiens zoon ernstig gewond raakte door zwerfhonden, stond erop dat euthanasie noodzakelijk is. “Tenzij ze worden afgemaakt, kan het probleem niet worden opgelost,” zei hij.

Ondertussen hebben dierenrechtenactivisten fel gereageerd, met meer dan 100.000 handtekeningen verzameld op Change.org onder de titel ‘Nee tegen Slachting’.

Dierenarts Murat Arslan is een van de voorstanders van een uitgebreid sterilisatieproject.

“We hebben een eed afgelegd om dieren in leven te houden. Ik denk niet dat een dierenarts zou zeggen dat hij een gezond dier kan laten inslapen,” voegde hij eraan toe.

Hasan Alpak van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Istanbul had eerder een sterilisatieoplossing voorgesteld voor de naar schatting 400.000 zwerfhonden in Istanbul.

Ondertussen hebben landen zoals Albanië, Armenië, Azerbeidzjan en Moldavië hun toevlucht genomen tot het afmaken van zwerfhonden om hun populaties onder controle te houden.

Dierenrechtenactivisme

Turkije heeft ook een sterke beweging voor dierenrechtenactivisme, die in 2021 verhinderde dat euthanasie in de Dierenrechtenwet werd opgenomen.

Activisten geloven dat vreedzaam samenleven mogelijk is met de juiste sterilisatie- en vaccinatie-inspanningen en bewustwording van het publiek over hoe ze met dieren moeten omgaan.

Bron: Hürriyet