ChatGPT, een chatbot met kunstmatige intelligentie, heeft voorspeld dat Turkije door de recente bevolkingsgroei met ernstige watertekorten kan worden geconfronteerd, waarmee deskundigen hebben ingestemd.

Gevraagd naar de effecten van klimaatverandering op Turkije, zegt ChatGPT dat, aangezien het land in een bijzonder kwetsbare regio ligt, stijgende temperaturen landbouwproducten en waterkrachtproductie kunnen treffen, waardoor de voedsel- en energieprijzen zullen stijgen.

Er kunnen ook ernstige watertekorten ontstaan als gevolg van de bevolkingsgroei en slecht waterbeheer. De chatbot adviseerde Turkije ook zijn afhankelijkheid van waterkracht te verminderen.

Volgens het ministerie van Energie maakt waterkracht met 30 procent het grootste deel uit van de totale geïnstalleerde capaciteit van het land.

Alice Hill, een klimaatveranderingsdeskundige van de Amerikaanse denktank Council on Foreign Relations (CFR), was het eens met de AI over de omvang van het risico en zei dat Türkiye in 2022 de warmste december in 50 jaar beleefde.

Zij benadrukte dat Turkije volgens projecties in de top 30 staat van landen die in 2040 met waterschaarste te maken zullen krijgen.

ChatGPT benadrukte ook dat de klimaatverandering nieuwe migraties uit buurlanden, zoals Syrië en Irak, naar Türkiye op gang kan brengen doordat de economische en sociale kwetsbaarheid toeneemt. Het kan ook leiden tot interne migratie van plattelandsgebieden naar stedelijke centra in het land.

Deskundigen waarschuwden ook dat nieuwe migratiestromen op gang zouden kunnen komen nu het Middellandse Zeegebied steeds droger en heter wordt.

Professor Tim Benton, onderzoeker bij de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde denktank Chatham House, zei dat als de landbouwactiviteiten door de droogte onhoudbaar worden, vooral na de bevingen in Kahramanmaraş, nieuwe migratiestromen kunnen ontstaan, zowel binnen Turkije als naar Turkije.

De AI wees er ook op dat er te weinig sneeuw valt, vooral in Istanbul, en dat dit slecht nieuws is voor de rivieren en beken die de stuwdammen voeden.

Hill, die ook de voormalige klimaatveranderingsadviseur van president Barack Obama was, waarschuwde voor een ernstige droogte tot 2023 en zei dat de waterreserves van Istanbul tot een dieptepunt zijn gedaald, maar dat het waterverbruik blijft stijgen.

“Er moeten waarschuwingen komen om het watergebruik te beperken,” adviseerde ze.

Bron: Hürriyet