Anıtkabir (Turks voor Herdenkingstombe) is de Turkse naam voor het mausoleum van Mustafa Kemal Atatürk, de eerste president van de Republiek Turkije. Het mausoleum is gelegen in Ankara en is in 1941 ontworpen door Emin Onat en Orhan Arda. De tweede president van de Republiek Turkije, Ismet Inönü, ligt hier ook begraven.

Uit nieuwe gegevens blijkt dat in 2018, 28 procent van de Turkse bevolking, bestond uit kinderen jonger dan 17 jaar.

Eind 2018 waren er ongeveer 22,9 miljoen kinderen, op een totaal van 82 miljoen mensen in Turkije. Die cijfers werden op 18 april vrijgegeven door het Turkse Instituut voor de Statistiek (TÜİK). Ze komen uit het Systeem voor Bevolkingsregistratie op Basis van Adres (ABPRS).

Dat percentage ligt hoog in vergelijking met andere Europese landen, maar toch gaat Turkije mee met de Europese trend van een dalend aandeel van kinderen in de totale bevolking.

48.5 procent van de bevolking 

In 1970 bestond nog 48,5 procent van de totale bevolking uit kinderen. Tegen 1990 was dat cijfer al gezakt naar 41,8 procent, en het daalde verder tot 28 procent in 2018.

Als deze trend zich doorzet, schat men dat het aantal kinderen in 2040 op 23,3 procent zal uitkomen, op 20,4 procent in 2060 en op 19 procent in 2080.

Provincie Şanlıurfa heeft hoogste aantal kinderen

De zuidoostelijke provincie Şanlıurfa had met 46,3 procent het hoogste aantal kinderen in 2018, gevolgd door Şırnak, ook in het zuidoosten, met 43,9 procent en de oostelijke provincie Ağrı met 42,5 procent.

Kleinste aantal kinderen

De drie provincies met verhoudingsgewijs het kleinste aantal kinderen zijn de oostelijke provincie Tunceli met 16,7 procent en de noordwestelijke provincies Edirne en Kırklareli met respectievelijk 18,1 en 18,7 procent.

Volgens de statistieken van het nationaal onderwijs ging tijdens het schooljaar 2017-2018 91,5 procent van de kinderen naar de lagere school. Als we kijken naar gender is er geen significant verschil tussen jongens en meisjes.

De hoge kosten worden als het belangrijkste probleem ervaren van het Turkse onderwijs. Dat blijkt uit een bevraging naar de tevredenheid over het eigen leven.

Zo’n 44,2 procent van de ouders in staatsscholen, en 60,4 procent in privé-scholen, noemden de kosten problematisch voor hen.

Steeds minder minderjarige meisjes trouwen

Het aantal huwelijken met meisjes tussen 16 en 18 jaar waarvoor de ouders of de rechtbank toestemming gaf, daalde van 5,8 procent van alle huwelijken in 2014 naar 3,8 procent in 2018.

Arbeidsparticipatiegraad lag op 21,1 procent

Er waren meer jongeren tussen 15 en 17 jaar aan het werk in 2018. Dat aantal was 21,1 procent in 2018, tegenover 20,3 procent in 2017, zo blijkt uit een enquête.

Als we kijken naar gender zien we een verdeling van 30 procent jongens en 11,8 procent meisjes in 2018. In 2017 lagen die percentages op respectievelijk 28,5 procent en 11,8 procent.

Hürriyet

S.V.R.